Výstavní síň Fotochema

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Zdeněk Thoma: Kouzlo japonských zahrad (Výstava fotografií)
1987   Pavel Jasanský: Těla
Poster
published, title (subtitle)
1985   Pavel Jasanský: Fotografie
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Štěpán Grygar: Fotografie
1985   Fotografie Jaroslava Krejčího
1986   Daniela Sýkorová
1987   Jiří Hanke: Otisky generace
1987   Pavel Baňka: Fotografie
1987   Alain Fleischer: Fotografie, Království světel - instalace
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1988   Pavel Hečko: Starší a nové fotografie
1989   Jindřich Štreit: Fotografie
1989   Václav Chochola: Fotografie
1990   Antonín Kratochvíl: Fotografie
1990   Jan Hudeček: Autobiografie
1990   Tono Stano
1990   Karel Kameník
1991   Štěpán Grygar: Fotografie
nedatováno   Peter Župník: Vo mne
Catalogue List
published, title (subtitle)
1990   Šimon Caban: ...s kůží na trh
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1986   Miroslav Machotka
1989   George R. Janecek: Before and After: 1964 - 1984 / Jiří R. Janeček: Předtím a potom: 1964 - 1984
1990   Werner Thiel: Fotografie