Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1995/05/03 -   Jižní Afrika - minulost a současnost, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA), Praha
2002/01/21 - 2002/02/22   80 let Orientálního ústavu (1922-2002), Akademie věd České republiky, Praha
2004/09/06 - 2004/09/24   Naši orientalisté v terénu, Akademie věd České republiky, Praha