Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1987/11/28 - 1987/12/11   Jaroslav Dvořák: Prostředí a obraz, Jízdárna, Koloděje, Praha (Hlavní město Praha)