Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)

person, born
Kerlický Karel, 11. 6. 1953