Oděvní ateliér a galerie Heleny Fejkové

date of exhibition, exhibition title
1995/02/14 - 1995/03/18   Pavla Soukupová: Obrazy,
1997/03/11 - 1997/04/12   Eva Helekalová: Měkce a hebce,