Oděvní ateliér a galerie Heleny Fejkové

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Pavla Soukupová: Obrazy