Výstavné miestnosti ÚSČSVU

type: výstavní prostor
city: Bratislava (Bratislava)
address: Šafárikovo námestie č. 7
zip code: 811 01
state: Slovensko (Slovakia)

Výstavné miestnosti ÚSČSVU

date of exhibition   exhibition title
1950/02 - 1950/03   Wilian Nowak
1951/10 - 1951/11   Ľudový a slovenský Mikoláš Aleš
1953/05/17 - 1953/06   Umelecký odkaz Štefana Polkorába
1954   Výtvarné dielo Janka Alexyho 1894-1954
1955/02/15 - 1955/03/10   Ladislav Guderna
1955/10/15 - 1955/11/10   Desať rokov slovenského plagátu
1955/12/21 - 1956/01/15   Peter Konečný: Životné dielo 1937 - 1954
1956/05/25 - 1956/06/17   Ľudovít Kudlák: Súborná výstava
1956/06/02 - 1956/06/24   Ľudo Križan: Výstava pastelov
1956/09/23 - 1956/10/13   Jožka Kollár: Výstava súborného diela
1956/10/20 - 1956/11/10   30 rokov výtvarnej práce Štefana Bednára
1956/11/16 - 1956/12/06   Július Nemčík: Po stopách kapitána Jána Nálepku
1957   Ladislav Guderna: Obrazy, kresby
1957/02/16 - 1957/03/10   Ladislav Čemický: Výstava obrazov
1957/03/17 - 1957/04/07   Jaroslav Votruba 1906 - 1956: Životné dielo
1957/04/14 - 1957/05/05   Vincent Hložník: Výstava ilustrácií
1957/09/15 - 1957/10/06   Július Szabó: Jubilejná výstava
1958/03/16 - 1958/04/06   Július Jakoby 1958 - 1965
1958/04/12 - 1958/05/04   Ernest Zmeták: Súborná výstava
1958/05/30 - 1958/06/22   Skupina 29. augusta
1958/08/31 - 1958/09/21   Jozef Ilečko: Súborná výstava
1959/04/12 - 1959/05/03   Skupina moravských výtvarníkov
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1959/10/25 - 1959/11/15   Peter Matejka: Súborná výstava, výber 1938-1958

Výstavné miestnosti ÚSČSVU

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1956   Jožka Kollár: Výstava súborného diela