Česká Lípa

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého