Obvodní kulturní středisko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   M. Zezula (Obrazy – kresby z let 1948–1988)