Obvodní kulturní středisko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   M. Zezula: Malíř svému obvodu
1988   M. Zezula (Obrazy – kresby z let 1948–1988)
1990   Jaroslav Podmol: Keramika
1991   Jiří Harcuba: Medaile
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Radana Parmová: Kresby 1981 - 1983