Rataje nad Sázavou

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1985   Městské znaky v českých zemích