Dívčí gymnázium Minerva

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: _

notes:
založeno r. 1890 jako první české dívčí gymnázium )zasloužila se o to Eliška Krásnohorská)