Kožlý / Kozly, zaniklá vesnice

Book
published, title (subtitle)
1935   Dějiny Stříbrné Skalice