Radnice

Book
published, title (subtitle)
1935   Dějiny Stříbrné Skalice