Žireč

date of exhibition, exhibition title
2008/10/04 -   Příběh utrpení a nadějí člověka,