Základní umělecká škola Miloslava Stibora, výtvarný odbor

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Olomouc (Olomouc)
address: Pionýrská 4

notes:
dříve: Základní výtvarná škola v Olomouci
později: Výtvarný obor základní umělecké školy
2002 - Výtvarný obor základní umělecké školy Miloslava Stibora
Historie školy:
Brzy tomu bude padesát let, kdy byly založeny první výtvarné obory lidových škol umění. „Lidušky“, jak se jim tehdy říkalo, se do té doby věnovaly pouze hudebnímu vzdělávání a rozšíření jejich působnosti do výtvarné pedagogiky jen odráželo volání po systematickém vzdělávání i v této sféře.
Samostatné výtvarné obory vznikly pouze v několika velkých městech - v Čechách v Praze, Plzni, Olomouci, Opavě a v Brně, na Slovensku v Bratislavě, Žilině, Martině, Prešově a v Košicích. Nově zakládané školy měly jediný obor, výtvarný. Výtvarnému oboru v Olomouci stál tehdy v čele Dr. Miloslav Stibor, vynikající fotograf, který školu vedl dlouhých 27 let.
Od svého založení v roce 1960 působil olomoucký výtvarný obor v Domě armády pod názvem Základní výtvarná škola, o dva roky později přejmenovaná na Výtvarný obor lidové školy umění. roce 1975 se škola přestěhovala do zadaptované budovy staré školy na Pionýrské ulici, kde sídlí dodnes. Po roce 1989 byly LŠU přejmenovány na základní umělecké školy. Ta naše v roce 2002 získala naíc čestný název Základní umělecká škola. Škola si brzy vytvořila velmi dobrou pověst díky vynikajícím pedagogům, aktivním výtvarným umělcům a tuto tradici si nese dodnes. Neustále se zvyšující počet zájemců o studium na škole i to, že každoročně uspěje kolem dvaceti studentů u talentových zkoušek na středních a vysokých školách, je určitým důkazem, že kvalita výuky i její zázemí je na vysoké úrovni.
Na mezinárodních výtvarných výstavách dětí získávají každoročně žáci ZUŠ významná ocenění. Medaile a diplomy přicházejí z Litvy, Polska, Finska, Egypta, Indie či Japonska, ale i z prestižních českých Lidic. Na národních přehlídkách základních uměleckých škol ČR se práce našich žáků v silné konkurenci rozhodně neztrácejí. Dnes na škole učí 11 pedagogů, všichni absolventi odborného vysokoškolského vzdělání. V posledních letech se škola rozrostla o 3 pobočky – v Dolanech, v Náměšti na Hané a ve Velké Bystřici. Školu navštěvuje přibližně 620 žáků a studentů. V současné době se škola orientuje i na prezentaci svých výsledků v zahraničí. Partnerská města Olomouce, holandský Veenendaal a Owensboro v americkém státě Kentucky již výstavy prací našich žáků hostily a rozvíjí se program další spolupráce.
V roce 1994 uzavřela s naší školou dohodu o projektu „Děti dětem“ Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci. V něm se zavázala, že dětskými malbami, kresbami, keramikou, grafikami a artprotisy zpříjemní nemocniční prostředí chodeb, schodišť, ambulancí a heren malých pacientů. Výtvarné práce žáků ZUŠ přispívají k zlepšení prostředí i hematologické kliniky, Domova s pečovatelskou službou a církevní školy Caritas. Keramiky „Olomoucké domečky“, rozměrné artprotisy a obrazy zdobí zasedací místnosti, chodby a kanceláře různých mateřských školek, škol a školských institucí.
Z iniciativy ředitelů největších VO ZUŠ Severomoravského kraje vznikla v roce 1993 Nadace malíře Jana Zrzavého, nyní Společnost Jana Zrzavého. Jejím sídlem se stala naše škola. Hlavní činnost nadace spočívá v podporování výstavní činnosti základních uměleckých škol této oblasti (projekt „Zrzavý salon“) a v organizaci přednášek a seminářů dalšího vzdělávání pro výtvarné pedagogy ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Škola má od roku 1976 svou vlastní galerii. Vystavují v ní naši žáci a studenti, studenti z vysokých uměleckých škol, děti z jiných ZUŠ v republice, měli jsme možnost vystavit práce dětí z Japonska, z Číny, studentů z USA, Holandska. Samostatné výstavy architektů, malířů, grafiků a sochařů v galerii ZUŠ jsou pro všechny důležitou inspirací, poučením a zajímavým seznámením s autorem.

V letech 1960 až 2004 na škole působili:
Ředitelé:
1960 - 87 Dr. Miloslav Stibor
1987 - 94 Mgr. Josef Hejný
1994 - 03 Dr. Eva Pešáková
2003 - dosud PaedDr. Zuzana Hrubošová
Učitelé:
1960-61
Miloslav Dočkal, Pavel Kotas
1961-62
Miloslav Dočkal, Pavel Kotas, Vladimíra Stratilová, Jaroslava Zárecká
1962-64
Marie Bělohlávková, Vladimíra Stratilová, Miloslav Dočkal, Pavel Kotas
1964-75 1975-77
zást.ředitele Pavel Kotas, Marie Bělohlávková, Vladimíra Stratilová, Radko Mašata zást.ředitele Pavel Kotas,Marie Bělohlávková, Vladimíra Stratilová, Vladimír Ženožička
1977-79
zást.ředitele Vladimír Ženožička, Marie Bělohlávková, Vladimíra Stratilová, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová
1979-80
zást.ředitele Vladimír Ženožička, Vladimíra Stratilová, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová, Josef Hejný
1980-81
Vladimír Ženožička, Vladimíra Stratilová, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová, Zdena Nedvědová – ext.
1981-82 1982-83
Vladimír Ženožička, Vladimíra Stratilová, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová, Josef Hejný Vladimír Ženožička, Vladimíra Stratilová, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová, Josef Hejný
1983-84
Vladimír Ženožička, Eva Stiborová, Jitka Tláskalová, Josef Hejný, Josef Dudek
1984-85
Vladimír Ženožička, Jitka Tláskalová, Eva Stiborová, Josef Hejný, Josef Dudek
1985-86
Vladimír Ženožička, Jitka Tláskalová, Josef Hejný, Josef Dudek, PaedDr. Zuzana Hrubošová, Eva Stiborová
1986-87
Vladimír Ženožička, Jitka Tláskalová, Josef Hejný, Eva Stiborová, Jindřich Wala, Inge Kosková, Hana Teplá – ext.
1987-88
Vladimír Ženožička, Inge Kosková, PaedDr. Eva Pešáková, Mgr. Libuše Našová, PaedDr. Zuzana Hrubošová, PaedDr. Miloslav Stibor – ext., Eva Stiborová – ext.
1988-89
Vladimír Ženožička, Inge Kosková, PaedDr. Eva Pešáková, Mgr. Libuše Našová, PaedDr. Zuzana Hrubošová, Milena Valušková – ext.
1989-90
Vladimír Ženožička, Inge Kosková, PaedDr. Eva Pešáková, Mgr. Libuše Našová, PaedDr. Zuzana Hrubošová, Milena Valušková – ext.
2004
Mgr. Vladimír Ženožička, PaedDr. Eva Pešáková, Mgr. Libuše Našová, PaedDr. Zuzana Hrubošová, Milena Valušková, Jitka Tláskalová, Mgr. Iveta Krejčí, Mgr. Marta Čubová, Mgr. Zdeněk Moupic, Mgr. Petr Stodůlka


Od roku 1995 krátkodobě na škole učili studenti: Renata Antošová, Barbora Losíková, Adéla Kuchařová, Roman Číhalík, Jana Štěpánková, Zuzana Šípová, Kamila Hýžová, Simona Steigrová.

PaedDr. Miloslav Stibor, nar. 11. 7. 1927 v Olomouci
Vynikající pedagog, umělecký fotograf, zakladatel Lidové školy umění (nyní Základní umělecké školy) v Olomouci
Po studiu na PdF Univerzity Palackého v Olomouci Miloslav Stibor působil jako profesor na gymnáziu v Přerově, v Olomouci a od roku 1957 byl souběžně činný jako lektor fotograie na Pedagogické a Filozofické fakultě UP.
V roce 1960 založil a stal se prvním ředitelem Základní výtvarné školy, v r. 1962 přejmenované na Výtvarný obor Lidové školy umění v Olomouci, sídlící nejprve na tř. 1. máje 3, od r. 1975 na Pionýrské ulici 4. Tato škola byla jednou z prvních škol svého druhu v republice a brzy se stala školou „vzorovou“, všeobecně uznávanou a oceňovanou nejen v republice, ale i v zahraničí. Podílel se na tvorbě osnov pro výtvarné obory LŠU, pracoval v nesčetných krajských a celostátních porotách hodnotících výsledky dětského výtvarného projevu.
Vzhledem ke své fotografické činnosti usiloval o zavedení výuky fotografie na VO LŠU, napsal pro něj osnovy a je autorem první učebnice „Fotografie na LŠU“, která byla v roce 1982 ohodnocená Cenou Českého literárního fondu.
Pod jeho vedením dosahovala škola vynikajících celostátních a mezinárodních úspěchů a přestože v roce 1987 odešel do důchodu a vedení školy se postupně ujali následní ředitelé, škola si své postavení udržela. Dává základy uměleckého vzdělání dalším generacím žáků a studentů, budoucím výtvarníkům, pedagogům, architektům či fotografům.
Miloslav Stibor stále aktivně pracuje v oboru umělecké fotografie, v němž dosáhl mezinárodního renomé a stal se čestným členem řady zahraničních fotografických institucí. Je řazen ke špičce našich fotografů, je členem Asociace fotografů, nositelem Zlatého odznaku Svazu českých fotografů.
Do současnosti realizoval přes 150 samostatných autorských výstav a zúčastnil se více než 400 kolektivních výstav nejen v České republice, ale zejména v zahraničí. O jeho práci existuje bohatá bibliografie, včetrně šesti monografií (autoři textů např. František Dvořák, Ludvík Baran, Miroslav Horníček).
Od r. 1980 do současnosti je rovněž činný na Institutu tvůrčí fotografie Přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje fotografii aktu, architektury, plastiky a techniku osvětlování.
Za svou dosavadní činnost obdržel Miloslav Stibor v květnu 2002 „Cenu města Olomouce“ a v červnu 2002 propůjčilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze olomoucké škole čestný název „Základní umělecká škola Miloslava Stibora, výtvarný obor“.