Bakov nad Jizerou (Mladá Boleslav)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Bakov nad Jizerou (Mladá Boleslav)
address: _