Galerie Jaroslava Fragnera

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Alena Šrámková
1997   Otto Rothmayer 1892-1966
1997   Josef Pleskot: AP atelier
1999   Jaroslav Fragner: Náčtry a plány
2004   Architekt Ladislav Lábus
2005   Emil Králíček - Zapomenutý mistr secese a kubismu (Ein neu entdecker Repräsentant des tschechischen Jugendstils und Kubismus)
2006   Karel Hubáček (Pocta České komory architektů 2005)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948)
2003   A Matter of Art (Současná architektura ve Švýcarsku / Contemporary Architecture in Switzerland)
2004   BAUMSCHLAGER-EBERLE: 1996-2002 (Regionální a mezinárodní / Von Regionalem und Internationalem)
2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2005   Querkraft (Album 98-06)
2007   AmP arquitectos: Ve znamení vulkánu / The mark of the volcano
2008   Projektil 2002/2008
2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration)
2009   20 - 20: Twenty after Twenty CZ - SK
2010   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70'
2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
2016   Prostory touhy / Spaces of Desire (Je architektura sexy? / Is Architecture Sexy?)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo
1996   Alena Šrámková
1997   Ester Havlová (fotografie z knihy Praha 1891 - 1918)
1998   Jean Nouvel
1999   Gert M. Mayr-Keber: Architektura (1987-1997)
2006   Karel Hubáček: Fenomén Ještěd
2008   Alena Šrámková
2012   Jan Bočan
2012   Eduardo Souto Moura: Soutěže / Competitions 1979 - 2010
2012   Jiří Havran: Photography 2009 - 2012
2014   Heinrich Lauterbach: Architekt vratislavského modernismu / Architect of Wroclaw Modernism
2014   Ivan Koleček: Vnímání prostoru
2015   Michal Brix: Kresby - obrazy 2013 - 2015 / Drawings - Pictures 2013 - 2015
2016   Zdeněk Fránek: Míra & Měřítko / Measure & Scale
Book
published, title (subtitle)
2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2002   Splátka dluhu / Begleichung der Schuld (Praha a její německy hovořící architekti 1900 - 1938 / In Prag tätige deutschsprachige Architekten 1900 - 1938)
2004   Lubomír Šlapeta (1908-1983), Čestmír Šlapeta (1908-1999): Architektonické dílo
2006   A69 REMIXY
2008   Architektura ČSR
2008   Projektil
2009   Architekti DaM
2009   Dvacet po dvaceti / Dvadsať po dvadsiatich
2010   Kamil Mrva Architects (Tvorba studia Kamila Mrvy)
2010   AED aneb Inženýři v Galerii
2010   Věra a Vladimír Machoninovi
2010   Aulík Fišer architekti (Návrhy a realizace / Projects and Realizations 1995-2010)
2011   Stavby a projekty
2011   Sial (Sdružení inženýrů a architektů Liberec / The Association of Architects and Engineer of Liberec)
2013   Současná krajinářská architektura ve visegrádských zemích 2013 / Contemporary Landscape Architecture in the Visegrád Countries 2013
2017   Sauna