Baťa

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2015   Ondřej Ševeček, Martin Jemelka, editors: Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture
Thesis
published, title (subtitle)
2002   Fotografické oddělení firmy Baťa ve Zlíně