Kostel sv. Václava

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Konojedy (Praha-východ)
address: _

notes:
1352 - první zmínka o kostele
1765 - kostel zbořen
1777 - dostavba barokního kostela
10.01.1778 - slavnostní vysvěcení kostela
Popis V severní části obce, na návsi. - Písemně poprvé zmiňován v soupisu papežských desátků z r. 1352. Tehdy zde stával dřevěný gotický kostel sv. Václava s farou a farní školou. R. 1530 původní dřevěný kostel po zásahu bleskem vyhořel a byl nahrazen kostelem zděným. Do r. 1435 byl kostel katolický, potom patřil utrakvistům a později husitům až do r. 1623. V tomto roce odtud odešel poslední husitský kněz Václav Karion (jeho proslulé kázání nad rakví Albrechta Smiřického vyšlo tehdy dokonce tiskem). Do r. 1600 patřil ke konojedské farnosti také Kostelec nad Černými lesy, od r. 1652 byl kostel opět katolický. R. 1765 dala kněžna Marie Terezie Savojská, majitelka černokosteleckého panství, starý kostel zbořit a na jeho místě v l. 1766-1777 postavit kostel nový. Vysvěcen byl 10. ledna 1778 černokosteleckým děkanem Františkem Boskovským. - Jedná se o pozdně barokní, jednolodní, obdélný kostel s obdélnou sakristií po jižní straně, s obdélným presbytářem a západní hranolovou věží zakončenou stanovou střechou. Všechna nároží zkosena. Vnějšek kostela členěn lizénovými rámci, patro věže pilastry. Okna obdélná, půlkruhově ukončená. V lodi i presbytáři jsou plackové klenby odděleny pásy, které dosedají na trojboké pilastry. Zděná kruchta na dvou pilířích podklenuta plackou. Na klenbě nová nástěnná malba. Sakristie sklenuta plackou. - Zařízení: tři oltáře a kazatelna nové; křtitelnice (dřevěná konstrukce z r. 1819 a cínový vnitřek) z doby stavby kostela.
zdroj - www.svkkl.cz