Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR

type: nakladatelství
city: Praha
address: Nekázanka 7
zip code: 111 21
state: Česká republika (Czech Republic)

Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR

kniha
  published   title (subtitle)
  1969   Křesťanství dnes (Eseje)
  1970   Československá vlastivěda díl IX (Umění - svazek 4 divadlo)
  1970   Člověk a Měsíc
  1970   Dokonalý robot a jiné povídky
  1970   Králové, vévodové, knížata (Kozerie o současných evropských monarchiích)
  1970   O vzdělání a socialistické výstavbě
  1970   Život sira Winstona
  1971   Cesta ke hvězdám (Psychologie a vesmír)
  1971   Československá vlastivěda díl IX (Umění - svazek 3 hudba)
  1971   Pařížská komuna (Dokumenty o činnosti Pařížské komuny a jejím ohlasu v českých zemích)
  1973   Biologie a světový názor (Úvod do filosofických problémů biologie z hlediska dialektického a historického materialismu)
  1973   Fyzika a světový názor (Názory marxistické filosofie na vývoj fyziky)
  1973   Petr Iljič Čajkovskij
  1973   Umění, systém, odraz
  1974   O náboženství a umění
  1974   Vrahové bez alibi
  1975   Cesta vítězství (Bojová cesta československých vojenských jednotek v SSSR)
  1975   Michelangelo
  1976   Jan Šverma
  1976   Kybernetika a světový názor
  1976   Tvorba životního slohu
  1977   O náboženství a umění
  1978   Dialektika, informace a odraz
  1978   Velkoměsto (Včera, dnes a zítra)
  1980   Barva a obraz
  1980   Frédéric Joliot-Curie
  1980   Karel Havlíček Borovský
  1980   Vítězslav Nezval
  1981   Estetické vztahy
  1981   Pablo Picasso
  1982   Jaroslav Ježek
  1982   Vladimír Majakovskij
  1983   Naděžda Konstantinovna Krupská
  1984   Egon Ervín Kisch
  1984   Leoš Janáček
  1984   Řeč tvarů (Umění vnímat umění)
  1984   Zpráva o nemocech mocných (Významné historické postavy očima neurologa)
  1985   Řeč tónů (Umění vnímat umění)
  1985   Stanislav K. Neumann
  1985   Záhada bermudského trojúhelníku (Fantazie a skutečnost)
  1986   Josef Lada
  1986   Karel Hynek Mácha
  1986   Medardova kápě aneb, Pranostiky očima meteorologa
  1986   Zlatý fond světové kinematografie (100 filmů vybraných anketou UNESCO)
  1987   Druhá zpráva o nemocech mocných (Významné historické postavy očima neurologa)
  1987   František Křižík
  1987   Mimozemské civilizace (Mýtus nebo skutečnost?)
  1987   Soumrak kouzelníků
  1987   Ve světle pochodní (Z kroniky času, který otřásl Německem (leden 1933 až srpen 1934))
  1988   Člověk versus krajina
  1988   Léky, léčitelství a šarlatáni
  1988   Sen a snění
  1988   Sergej Ejzenštejn
  1988   Zdeněk Nejedlý
  1989   Bohuslav Martinů
  1989   Děravý Josefův plášť
  1989   Charles Chaplin
  1989   Zprávy o nemocech mocných
  1990   Abeceda společenského chování
  1990   Řeč věcí (Umění vnímat umění)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1983   Zkratky, značky, akronymy
  1984   Abeceda národů (Výkladový slovník kmenů, národností a národů)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1975   Praha dnešní i budoucí (O hlavním městě Československé socialistické republiky hovoří pražský primátor Dr. Zdeněk Zuska)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1969   Dějiny a současnost (4)
  1970/05   Věda a život
  1970/07   Věda a život
  1970/08   Věda a život
  1970/10   Věda a život
  1970/11   Věda a život
  1970/12   Věda a život
  1971/01   Věda a život
  1971/02   Věda a život
  1971/03   Věda a život
  1971/04   Věda a život
  1971/05   Věda a život
  1971/07   Věda a život
  1971/08   Věda a život
  1971/09   Věda a život
  1971/11   Věda a život
  1971/12   Věda a život
  1972/01   Věda a život
  1972/02   Věda a život
  1972/05   Věda a život
  1972/11   Věda a život
  1973/01   Věda a život
  1973/02   Věda a život
  1973/04   Věda a život
  1973/05   Věda a život
  1973/08   Věda a život
  1973/09   Věda a život
  1974/02   Věda a život
  1974/05   Věda a život
  1974/09   Věda a život
  1974/12   Věda a život
  1975/05   Věda a život
  1975/07   Věda a život
  1975/08   Věda a život
  1978/05   Věda a život
  1978/07   Věda a život
  1978/08   Věda a život
  1980/09   Věda a život
  1982/11   Věda a život