Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství

person, born
Hertl Jan, 5. 5. 1906
Honner Jakub, 30. 6. 1899