Knihtiskárna Stiebling a Havelka

Book
published, title (subtitle)
1922, Poslední rok (Básně)
1934, Jan Kojan
1934, Vrabec v hrsti (Veselá kniha o kumštech a pakumštech s obrazy starých i nových malířů)
1934, Literatura a společnost
1935, Nové děvče
1935, Basilejské zvony
1944, Obrázky ze Slovácka
1944, O mrzutém kapříkovi
1948, Fotografie infračervenými paprsky a její použití
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1938, Seznam děl výstavy obrazů Jana Čumpelíka
Occassional Print
published, title (subtitle)
1936, Z dopisů malíře Antonína Slavíčka malíři Františku Kavánovi
Bibliophily
published, title (subtitle)
1934, Osamělci
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1936, Soupis grafických prací Karla Mináře 1935
Song
published, title (subtitle)
nedatováno, Příhoda v máji (píseň z hudební komedie Štěstí do domu)
nedatováno, Tvé srdce
nedatováno, Pár milostných dopisů (píseň a slow - fox)