J. L. Bayer, akciová společnost pro průmysl tiskařský a papírnický