Klášter (cisterciácký) Milostné Panny Marie

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Klášterní Skalice (Kolín)
address: _

word:
Založen severně od Kouřimi v roce 1357. Stavba kláštera a kostela se protáhla až do roku 1400. Roku 1421 byl klášter vypálen husity, v 16. století živořil, roku 1690 byl znovu obnoven a zřízena kaple Panny Marie, roku 1783 zrušen, dnes jsou z kláštera hospodářské budovy. Z rozlehlého komplexu zachována jen obdélníková jednopatrová budova bývalého kláštera, ranně barokní stavba asi z roku 1690, sklenutá v přízemí i v patře valně s lunetami. K ní připojena původní kaple Panny Marie, ranně barokní stavba kolem roku 1690, sklenutá kříži do pásů, obdélné východní průčelí upraveno pseudogoticky, na triumfálním oblouku zbytky barokních ornamentálních maleb. Nad kaplí v patře plochostropá síň. Na kapli navazuje zbytek gotické zdi s příporou.
Až do poloviny 19. století byly z rozlehlého gotického klášterního chrámu zachovány mohutné zříceniny (známé z vyobrazení), ze kterých je dochován před kaplí jen jediný mohutný, bohatě profilovaný gotický pilíř, snad práce z okruhu huti Matyáše z Arrasu. Ostatní pilíře, bylo jich 8 nebo 12, zbořeny po polovině 19. století. Svorník klenby z chrámu s reliéfem anděla, z doby kolem roku 1410, uložen v lapidáriu muzea v Kouřimi.
Za budovu kláštera stodola, na její čelné zdi zevně velké gotické okno a stopy přípor, snad zbytek původní kapitulní síně nebo jiné ohromné prostory z 2. poloviny 14. století.
zdroj - Umělecké památky Čech 2 (K/O). Academia, Praha 1978.