Zvon Marie

Book
published, title (subtitle)
2001   Baroko na Kolínsku I. (Společnost a kultura v letech 1650 - 1730)