Kravsko

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kravsko (Znojmo)
address: _

notes:
okres Znojmo