Umělecký měsíčník, časopis

year of establishment: 1911
year of termination: 1914
city: Praha
address: _