Staroměstská radnice

date of exhibition, exhibition title
1870/01   Jan Matejko: Lubelská unie,
1885   Jan Matejko: Hold pruský,
1954   Fakulta architektury nové Praze,
1954/07 - 1954/08/15   Josef Multrus: Pražské motivy,
1954/11/04 -   Výstava kreseb a maleb dětí britských škol,
1956   Maďarská textilní tvorba,
1956   Václav Křížek, Vladimír Trčka,
1956 - 1956/07/31   II. celostátní výstava kruhu umělců SČSI,
1957   Antonín Rychlovský,
1957   Obrazy rumunských výtvarníků z cest po Československu,
1957/01 - 1957/03   Praha v díle Karla Gabriela,
1957/06/03 - 1957/07/15   Výstava polygrafických škol,
1957/06/21 -   Výstava kreseb a maleb dětí britských škol,
1957/08/15 - 1957/09/15   Petr Kameníček: Pražské motivy,
1957/11/01 - 1957/12/01   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1927 - 1957,
1957/12/05 - 1958/01/15   Ladislav Hřebačka: Obrázky na skle,
1958   J. V. Schwarz,
1958/01   Ladislav Hřebačka: Sklomalba,
1958/03/05 - 1958/03/31   Čeněk Choděra: Posmrtná výstava,
1958/05/06 - 1958/06/01   Josef Václav Schwarz: Plastiky a kresby,
1958/09/03 - 1958/09/28   Jiří Krejčí: Obrazy a kresby,
1958/10/10 - 1958/11/07   Růžena Burešová: Oleje,
1959   Milena a Slavoj Bansetovi,
1959   Práce lidových primitivů Jugoslavie,
1959   Zina Koulová, František Tourek,
1959   Vše, co máme rádi,
1959/02/26 - 1959/03/22   Jan Křížek: Výbor z díla,
1959/04 - 1959/05   Jindřich Severa: Plastiky - kresby - tempery,
1959/07   Jaroslav Sůra, Vladimír Veselý: Obrazy, kresby, grafika,
1959/08/06 - 1959/09/09   Ferdinand Kotvald: Obrazy z let 1937 - 1959,
1959/09/11 - 1959/10/11   Jaroslav Šámal: Korea a Čína v kresbách a obrazech,
1959/11/20 - 1959/12/31   František Emler: Od náčrtu a studie k obrazu a grafice,
1960   Václav Mašek: Výběr z díla,
1960/04/01 -   Dětská tematická malba a kresba,
1960/08/05 - 1960/09/04   Zdenka Landová: Studie a ilustrace,
1960/11   Karel Dlabola: Malíř Raisova kraje - výbor z díla,
1961   Plastika v materiálu,
1961   Ajit Chakravarti: Sochy, kresby, grafika,
1961/02   Anna Roškotová,
1961/04 - 1961/05   Václav Křížek: Město a lidé (Obrazy - kresby),
1961/05   Jaroslav Baumbruck, Věra Merhautová,
1962/03 - 1962/04   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Výbor z díla,
1962/07/06   Václav Špála: Výstava kreseb ze zápisníků 1905-1920,
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století,
1964   Canko Lavrenov,
1964/03   Mladá scenografie,
1964/04   Kresby Aloise Wachsmana,
1964/07/01 - 1964/08/16   Slovenská ilustrácia,
1964/10/30 - 1964/11/31   Kresby Rudolfa Kremličky,
1965   Pracovní výstava SÚRPMO: Realizace z let 1958-1964,
1965/03/11 - 1965/04/03   Ferdinand Engelmüller,
1965/04/03 - 1965/04/26   Maďarská grafika a drobná plastika,
1965/06/08 - 1965/07/15   Praha ve fotografii 1945-1965,
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika,
1966/02/01 - 1966/02/11   Praha Alžír,
1966/02/15 - 1966/03/02   Han Weltmann: Obrazy,
1966/03/11 - 1966/04/09   Moskva ve fotografii,
1966/03/11 - 1966/04/17   Lublaň 1965,
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění,
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů,
1966/07/08 - 1966/07/31   Současná grafika ve Francii,
1966/08/05 - 1966/08/31   Děti tvoří,
1966/10/20 - 1966/11/27   Václav Trefil: Obrazy, kresby, grafika,
1966/11/24 - 1967/01/31   Vývoj české loutky,
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954,
1967/03/20 - 1967/04/12   Dítě tvoří,
1967/07/13 - 1967/09/17   Auguste Rodin: Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. Výročí jeho první pražské výstavy,
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1967/11/10 - 1967/12/31   Vietnam ve fotografii,
1967/11/15 - 1967/12/17   50 let Velké říjnové socialistické revoluce ve světové literatuře,
1968   Výstava borského skla,
1968/02/20 - 1968/03/20   20. výročí Února,
1968/05/23 - 1968/07/10   Francouzské malířství,
1968/09/26 - 1968/11/10   Josef Václav Schwarz,
1968/12/10 - 1969/02/02   Barevné eseje,
1969/02/20 - 1969/03/30   Mario Giacomelli,
1969/04/08 - 1969/05/04   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie,
1969/05/15 - 1969/06/29   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968,
1969/06 - 1969/07   Mladí vystavují 69,
1969/06/12 - 1969/07/30   Dětská kresba,
1969/07/18 - 1969/09/07   Český barok ve fotografii Alexandra Paula,
1969/09/20 - 1969/10/26   Jan Kupecký,
1969/11/05 - 1969/12/07   Volné sdružení "S",
1969/12/17 - 1970/01/25   Cesare Colombo: Fotografie,
1970/02/12 - 1970/03/15   Milan Grygar: Grafické partitury,
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby,
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1970/06/18 - 1970/07/05   Curriculum vitae,
1970/07/08 - 1970/09/27   Jan Kodet: Sochařské dílo,
1970/09/07 - 1970/10/11   Jubel Bartosch: Grafika,
1970/10/20 - 1970/11/20   Nicole Ickx: Grafické dílo,
1970/11/03 - 1970/11/29   Béla Uitz,
1970/11/26 - 1970/12/15   Akvarely sovětských mistrů,
1971   Mexické výtvarné umění,
1971/01/08- 1971/01/31   Výstava soutěžních návrhů na Leninův pomník,
1971/01/14 - 1971/02/14   Nová fotografie USA,
1971/02   Kubánský plakát,
1971/02/18 - 1971/03/21   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Výbor z díla,
1971/04/22 - 1971/05/12   Výstava soutěžních návrhů na pomátník Johannese Keplera a Tycho de Brahe,
1971/05/21 - 1971/06/20   Mladí rumunští výtvarníci,
1971/06/08 - 1971/07/31   20 let Keramo,
1971/07/02 - 1971/09/05   Děvín v obrazech a grafikách,
1971/09/16 - 1971/11/21   Rakouská fotografie,
1971/10/05 - 1971/11/21   Bič smíchu,
1971/12/21 - 1972/01/23   Francisco Móra,
1972/02/10 - 1972/04/23   Ženy s kamerou,
1972/05/11 - 1972/06/18   Bohuslav Reynek: Výběr z díla 1930-1971,
1972/05/21 - 1972/06/04   Výstava dokumentárních materiálů z roků 1968-1969,
1972/06/20 - 1972/07/28   Současná estonská grafika,
1972/06/30 - 1972/10/08   Emil Filla: Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1972/09/18 - 1972/09/25   Alžírské výtvarné umění,
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací,
1972/12/14 - 1973/02/06   Slovenská krajinomalba 18. a 19. století,
1973/05/25 - 1973/06/26   Život ve Stockholmu,
1973/06/28 - 1973/09/19   Staroměstské náměstí,
1973/07   Staroměstské náměstí ve fotografii Václava Jírů,
1973/07/42 - 1973/09/02   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla,
1973/08/23 - 1973/10/09   Josef Matička: Praha,
1973/09/11 - 1973/09/21   Maďarská secesní grafika,
1973/10/18 - 1973/11/18   Sovětská dramaturgie na českých scénách,
1973/11/29 - 1974/01/27   Tvůrčí skupiny fotografů,
1973/11/29 - 1977/01/27   Škola výtvarné fotografie,
1974/02/07 - 1974/03/17   Ex libris - réva a víno,
1974/02/21 - 1974/03/20   Památková obnova Klarisek,
1974/03/25 - 1974/04/20   Turecká umělecká keramika,
1974/03/28 - 1974/05/07   Slovenská ilustrace ze sbírek Galerie hlavního města Bratislavy,
1974/05/06 - 1974/05/30   Současná sovětská grafika,
1974/05/13 - 1974/05/26   Bratři Šaulové,
1974/06/11 - 1974/08/08   Rupert Kytka, Vojtěch Sapara: Dobrá země,
1974/06/11 - 1974/08/18   Foto ´74,
1974/08/23 - 1974/09/22   Současná slovenská grafika,
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1974/10/01 - 1974/10/30   Polská umělecká tkanina,
1974/11/08 - 1974/11/17   Poznej a braň,
1974/11/25 - 1974/11/29   Alžírská miniatura,
1975/02/11 - 1975/03/16   Jean Effel,
1975/03/10 - 1975/03/31   Péče o zdraví ženy,
1975/03/21 - 1975/03/27   SSSR - země cestovního ruchu,
1975/04/04 - 1975/04/27   Praze s láskou. Dětská kresba na náměty osvobození a budování hlavního města,
1975/04/10 - 1975/04/30   Maďarská medaile a drobná plastika,
1975/05/08 - 1975/06/15   Československo těchto dnů,
1975/06/23 - 1975/08/01   Keramo,
1975/07/04 - 1975/08/31   30 let svobodné Bratislavy ve fotografii Ladislava Noela,
1975/09/15 - 1975/11/09   Pražské památky a životní prostředí,
1975/09/15 - 1975/11/09   Pieseň o Bratislave,
1975/11/14 - 1975/12/07   Výstava žákovských prací,
1975/12/04 - 1976/02/01   Praha třicetiletá,
1976/01/14 - 1976/02/22   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince,
1976/02 - 1976/03   Sovětská kniha,
1976/04/08 - 1976/06/07   Srdcem a rozumem,
1976/04/16 - 1976/05/30   Ondrej Ivan: Malířské dílo,
1976/06/10 - 1976/07/25   Grafika a plastika z hlavního města NDR - Berlína,
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I),
1976/08/19 - 1976/09/19   Člověk a Černé moře,
1976/09   Praha - naše město,
1976/10/15 - 1976/12/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. II),
1976/11/10 - 1976/11/30   Krása vědecké fotografie,
1976/12/16 - 1977/02/06   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo,
1976/12/17 - 1976/12/23   Alžírské umění,
1977/01/07 - 1977/02/20   Václav Brožík: Výbor z díla,
1977/03/01 - 1977/03/30   Život a práce lidu v socialistickém Československu,
1977/04/06 - 1977/04/24   Výstava žákovských prací,
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki,
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki: Sochy,
1977/06/17 - 1977/07/24   Mistr Svazu československých fotografů II,
1977/07/19 - 1977/08/14   Polsko očima dětí,
1977/08   Maďarské naivní umění,
1977/08/25 - 1977/10/16   Ženy s kamerou III,
1977/10/13 - 1977/11/27   Přírůstky starého umění z Galerie hlavního města Bratislavy,
1977/10/31 - 1977/11/27   Srdcem a objektivem,
1977/12/15 - 1978/01/22   Jan Kutálek: Tvorba z let 1942-1977,
1977/12/15 - 1978/01/22   Praha - Berlín,
1978/02/07 - 1978/02/26   Vladimír Lammer: Fotografie,
1978/02/14 - 1978/03/15   Věrni odkazu Února,
1978/03/08 - 1978/04/30   Žena 1977. Mezinárodní výstava fotografií,
1978/03/30 - 1978/05/14   Palante - Dikobraz. Z kubánského humoristického časopisu,
1978/05/10 - 1978/06/25   Vojta Sucharda - český sochař,
1978/05/25 - 1978/07   Arnošt Folprecht: Obrazy. Výběr z díla (1923 - 1976),
1978/06 - 1978/07   Tři bulharští karikaturisté,
1978/07/04 - 1978/07/30   Výstava bulharských karikaturistů,
1978/07/25 - 1978/08/27   Kresba ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy,
1978/08 - 1978/09   Mistři české moderní kresby,
1978/08/08 - 1978/09/10   Roky a vteřiny,
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění,
1978/08/29 - 1978/10/08   Jurij Timofejevič Ždanov,
1978/09/28 - 1978/11/19   Viktor Stretti,
1978/10/18 - 1978/10/22   Alžírské výtvarné umění,
1978/10/26 - 1978/12/31   Martin Martinček: Hory a bystřiny,
1978/11/28 - 1979/01/14   Josef Kilian: Obrazy z let 1944 - 1978,
1979/01 - 1979/02   Karel Kuklík: Fotografie,
1979/01/19 - 1979/02/18   Atanas Pacev: Obrazy,
1979/02/18 - 1979/03/25   Výstava Střední průmyslové školy grafické,
1979/03/07 - 1979/04/08   Z tvorby Mikuláše Rogovského 1974-1978,
1979/04/02 - 1979/05/09   Obrazy a plastiky ze sbírky Ústřední rady odborů,
1979/04/24 - 1979/07/08   Kresba 20. století ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy,
1979/05/22 - 1979/08/05   Člověk a čas,
1979/07/19 - 1979/08/26   Polská secesní knižní grafika a plakát,
1979/08/16 - 1979/11/11   Ženy s kamerou IV,
1979/09/12 - 1979/11/18   Současná grafika ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1979/10   Julián Filo: Obrazy,
1979/11/22 - 1980/01/20   Karel Müller: Výběr z díla,
1979/12/06 - 1980/01/27   Komorní plastika a sochařská kresba ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla,
1980/03/06 - 1980/05/03   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika,
1980/03/31 - 1980/04/16   Významní berlínští umělci 19 a 20. století,
1980/05/15 - 1980/07/13   Adolf Born: Dílčí bilance: Výstava k padesátinám,
1980/06/06 - 1980/06/12   Alžírské lidové umění,
1980/06/19 - 1980/08/10   Karel Neubert: Praha - město staletí,
1980/07/21 - 1980/09/14   Polský nový realismus,
1980/08/26 - 1980/09/28   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace,
1980/09/18 - 1980/11/02   Viera Žilinčanová,
1980/09/18 - 1980/11/02   Tři bulharští grafici,
1980/10   Dimitr Micev, Petr Brajkov, Stojan Stojanov,
1980/10/07 - 1980/11/16   Václav Jírů: Fotografie 1928-1980,
1980/11/20 - 1981/01/03   Emanuel Famíra: Výběr z díla,
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika,
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile, plakety, plastiky,
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950,
1981/04/02 - 1981/05/03   Karel Minář 1901-1973: Výběr z díla,
1981/04/02 - 1981/05/03   Ivan Ninov: Grafika,
1981/05/19 - 1981/06/21   Jan Reich: Fotografie 1964-1980,
1981/05/21 - 1981/06/21   Hledání slohu,
1981/06/02 - 1981/08/03   Kyperské malířství,
1981/06/25 - 1981/07/26   Jitka Janatková: Fotografie,
1981/07/01 - 1981/08/02   Rodinný portrét v současném polském malířství,
1981/08/04 - 1981/08/30   Ota Holas: Výběr z díla,
1981/08/11 - 1981/09/14   Stanislav Holý: Kreslený humor a ilustrace,
1981/08/11 - 1983/09/13   Emil Stojčev: Obrazy,
1981/09/15 - 1982/01/04   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika,
1981/09/22 - 1981/11/01   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby,
1981/11   Milo Milunovič: Jugoslávie - obrazy, grafika,
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla,
1981/12/22 - 1982/01/31   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince,
1982/02/16 - 1982/03/28   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla,
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla,
1982/03/18 - 1982/04/18   Žena ´81,
1982/04/06 - 1982/05/09   Bechyňská keramika,
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století,
1982/05/25 - 1982/07/04   Jitka Svobodová: Kresby, objekty,
1982/06/04 - 1982/06/10   Alžírské výtvarné umění,
1982/06/17 - 1982/08/01   Jaroslav Chudomel: Pastely,
1982/07/15 - 1982/09/05   Současná krakovská grafika,
1982/08/11 - 1982/11/11   Vladimír Renčín: Kreslený humor,
1982/09/16 - 1982/10/24   Ignác a Běla Kolčákovi,
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo,
1982/11/25 - 1983/12/26   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982,
1982/11/30 - 1983/01/02   Jaromír Stretti Zamponi,
1983   Matyáš Bernard Braun: Řezby,
1983/01/11 . 1983/02/13   Výsledky restaurátorských prací z kostela sv. Klimenta v Praze,
1983/01/12 - 1983/02/20   Keramika po vyučování,
1983/02/17 - 1983/03/06   Sovětská kniha,
1983/03/01 - 1983/04/10   Umění Peru,
1983/03/17 - 1983/04/17   Květoslav Bubeník: 30 let v Národním divadle - výběr z díla,
1983/03/30 - 1983/04/20   Za šťastný život mladé generace, za další snížení její trestně činnosti,
1983/04/21 - 1983/05   Zdenek Rykr: Obrazy,
1983/04/27 - 1983/05   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba,
1983/04/28 - 1983/05/29   Roky a vteřiny,
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov: Obrazy,
1983/06/02 - 1983/07/07   Pražský hrad ve fotografii Karla Neuberta,
1983/06/14 - 1983/07/07   Rumen Gašarov,
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983,
1983/07/14 - 1983/08/28   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška,
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy,
1983/11/15 - 1984/01/01   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983,
1983/11/22 - 1984/01/15   Jan Konůpek 1883-1950,
1984/01/16 - 1984/02/19   Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst,
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky),
1984/02/02 - 1984/03/04   Výstava výtvarné školy na Hollarově náměstí,
1984/03/05 - 1984/04/08   České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary,
1984/03/08 - 1984/04/08   Svatopluk Sulek: Praha a lidé,
1984/04/19 - 1984/05/17   Santiago de Santiago,
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský,
1984/06/05 - 1984/07/15   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace,
1984/07/10 - 12984/08/12   Polští laureáti státní ceny,
1984/07/17 - 1984/08/19   Ladislav Čepelák: Výběr z díla,
1984/07/26 - 1984/09/16   Karel Franta k roku české hudby,
1984/09/26 - 1984/11/04   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby,
1984/10/11 - 1984/11/18   Jan Souček: Obrazy, grafika,
1984/11/08 - 1984/012/31   Studio mladých výtvarníků,
1984/11/13 - 1984/12/31   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984,
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic,
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938,
1985/01/22 - 1985/02/17   Václav Markup: Výběr z díla 1923-1984,
1985/03/07 - 1985/04/08   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců,
1985/04/16 - 1985/06/30   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1975-1985. Malba,
1985/04/24 - 1985/06/02   Za život v míru,
1985/05/28 - 1985/06/30   Olga Čechová: Kresby,
1985/06/18 - 1985/07/23   Ivo Houf: Loutky,
1985/08/01 - 1985/09/08   Vladimír Jiránek: Kreslený humor,
1985/09/10 - 1985/09/29   Alexi Načev: Grafika, Paraškev Fedodžanov: Plakát,
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby,
1985/10/10 - 1985/11/03   Vlasta Prachatická: Portréty,
1985/10/29 - 1985/11/24   Vlastimil Rada: Výstava k 90. výročí narození,
1985/11/12 - 1985/12/08   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby,
1985/12/03 - 1986/01/05   Český neoklasicismus,
1985/12/17 - 1986/01/19   Adolf Born, Grafika, akvarely, ilustrace,
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby,
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1986/01/23 - 1986/02/12   František Hudeček: Výběr z díla,
1986/011/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke,
1986/02/21 - 1986/02/26   Alžír,
1986/03/06 - 1986/04/06   Tvrdošíjní,
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla,
1986/04/15 - 1986/05/11   Karel Zavadil: Obrazy,
1986/04/29 - 1986/05/25   Praha našich dnů,
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil - česká výtvarná avantgarda dvacátých let,
1986/07/31 - 1986/09/14   Jiří Šalamoun: Inventůra,
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Khol,
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Kohl: Fotografie,
1986/09/18 - 1986/10/19   Ellen Jilemnická: Plastiky,
1986/09/30 - 1986/11/09   Stanislav Hanzík: Výběr z díla,
1986/10/14 - 1986/11/16   Oscar Dominguez,
1986/10/23 - 1986/11/30   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody,
1986/11/27 - 1987/01/02   Jiří Sopko: Obrazy, kresby,
1986/12/09 - 1987/01/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života,
1987/01/08 - 1987/02/07   Victor Vasarely: Výběr z díla,
1987/01/15 - 1987/03/01   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky,
1987/02/16 - 1987/04/12   František Ronovský: Obrazy a kresby z let 1970-1986,
1987/03/12 - 1987/04/05   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Laděna Víznerová: Šperky,
1987/04/23 - 1987/05/31   Vladimír Novák: Obrazy,
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda: 1897 - 1983. Výběr z díla,
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda 1897-1983: Výběr z díla,
1987/05/21 - 1987/06/21   František Hodonský: Obrazy,
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část,
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla,
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly,
1987/11/24 - 1988/01/03   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977-1987,
1987/12/01- 1988/01/31   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století,
1988/03/29 - 1988/04/29   Výstava patnácti. Generace osmdesátých let,
1988/04/12 - 1988/05/29   Jan Hendrych: Plastiky,
1988/04/19 - 1988/05/29   Současné bulharské malířství ze sbírek Sofijské městské galerie,
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987,
1988/06/14 - 1988/07/31   Miroslav Barták: Kreslený humor,
1988/06/21 - 1988/09/04   Jiří Balcar: Výběr z díla,
1988/08/16 - 1988/09/18   Vilém Reichmann: Fotografie,
1988/09/26 - 1988/010/16   Dny Varšavy v Praze,
1988/10/20 - 1988/11/20   István Mazzag: Obrazy,
1988/12/15 - 1989/01/31   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby,
1989/02 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou,
1989/02/17 - 1989/03/19   Neoklasicismus II,
1989/02/28 - 1989/03/26   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988,
1989/03/30 - 1989/05/14   Václav Boštík,
1989/04/06 - 1989/05/14   Jevgenij Jevtušenko: Fotografie,
1989/06/29 - 1989/09/17   Arnold Newman,
1989/07/04 - 1989/09/17   Sedm umělců ze Švýcarska,
1989/07/06 - 1989/09/03   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika,
1989/09/28 - 1989/11/12   Jiří Seifert: Skulptura,
1989/11/21 - 1990/02/04   Eva Bednářová: Volná grafika,
1989/11/24 - 1990/01/28   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika,
1990/02/01 - 1990/03/25   Oldřich Karásek: Fotografie,
1990/02/13 - 1990/03/18   Milan Knížák: Obrazy, objekty,
1990/02/13 - 1990/04/01   Predjarie,
1990/04/03 - 1990/05/13   Alfred Manessier: Pohled, barva, kámen - 40 let litografie,
1990/04/03 - 1990/05/13   Manessier: Obrazy a litografie / Peinture & litographie,
1990/04/10 - 1990/06/03   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1958-1974,
1990/05/16 - 1990/07/01   Franz West - Heimo Zobernig,
1990/06/26 - 1990/09/02   Karel Šourek (1909-1950): Malba,
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990,
1990/09/20 - 1990/11/18   Alena Kučerová: Grafika, plechy,
1990/10/11 - 1990/11/11   Jiří David, Bea de Visser,
1990/12/04 - 1991/01/06   Oldřich Smutný: Rozmanitosti,
1990/12/18 - 1991/01/13   Jan Knap: Obrazy,
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964,
1991/04/09 - 1991/06/02   Ve vztahu k prostoru,
1991/06/18 - 1991/08/25   Lucilla Catania: Sculptura,
1991/06/27 - 1991/08/18   Olbram Zoubek: Sochy 2. díl,
1991/07/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968,
1991/09/10 - 1991/10/27   Drahomír Josef Růžička - otec moderní české fotografie,
1991/11/19 - 1992/01/19   Karel Nepraš: Sochy,
1992/01/30 - 1992/03/08   Miloslav Moucha: Malba,
1992/03/24 - 1992/04/26   Vít Obrtel: Architektura, typografie, nábytek,
1992/05/14 - 1992/06/14   Prešparty: Nový sen,
1992/06/23 - 1992/08/30   Alexander Calder,
1992/06/25 - 1992/08/09   Ivan Kafka: Kresby + instalace,
1992/09/03 - 1992/10/04   Wolfgang Denk: Každý nový rok...,
1992/10/20 - 1992/11/19   Nikdo nepomůže nikomu / Das Gute muß gut sein,
1992/12/18 - 1993/01/31   Pocta Rodinovi: Rodin a čeští následovníci,
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992,
1993/04/06 - 1993/05/02   Jenifer Bolande, Milena Dopitová, Pipilotti Rist, Mio Shirai,
1993/05/07 - 1993/06/20   Henri Michaux: Kresby / Dessins,
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992,
1993/09/21 - 1993/10/30   Jan Merta: Obrazy 1987-1993,
1993/12/14 - 1994/01/30   André Masson: Surrealistické kresby z let 1925-1965,
1994/01/25 - 1994/02/25   Grafika roku 1994,
1994/02/23 - 1994/03/20   Peter Bialobrzeski: Jak vypadá AIDS,
1994/06/14 - 1996/007/26   Markéta Luskačová: Fotografie ze Spitalfields (Londýn 1974-1990),
1994/09/08 - 1994/10/30   Karel Malich: Skicáky 1964-1980,
1994/09/08 - 1994/10/30   Marian Karel,
1994/11/10 - 1995/01/01   Michal Gabriel: Sochy,
1994/11/29 - 1995/02/05   Jitka Svobodová, Jiří Štourač,
1995/01/12 - 1995/02/26   Čestmír Suška: Plastiky,
1995/02/28 - 1995/04/23   Milena Dopitová,
1995/04/13 - 1995/05/21   Ze švédské královské sbírky,
1995/05/17 - 1995/07/02   Werner Neumeister: Slavní hudebníci,
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha,
1995/08/08 - 1995/10/01   Jiří Příhoda,
1995/09/14 - 1995/10/05   Umění z Jeruzaléma,
1995/10/09 - 1995/12/03   Artchemo 1968/1969,
1995/11/21 - 1996/01/14   Jiří Kratochvíl,
1995/12/07 - 1996/01/28   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up..,
1996   Cena Vladimíra Boudníka 1995. Ladislav Čepelák,
1996/02/29 - 1996/04/14   Markéta Othová: Staré zdroje,
1996/06/06 - 1996/09/01   Stanislav Zippe: Světelná pole / Luminous fields, 1968/1996,
1996/11/20 - 1996/12/08   Silver: Stíny plamenů / Shadows of Flames,
1996/12/03 - 1997/01/26   Bohuslav Reynek 1892 1971,
1997   Cena Vladimíra Boudníka 1996. Dalibor Chatrný,
1997/01   Oživené město Neratovice (Fotografická dílna 1996),
1997/01/09 - 1997/02/10   Grafika roku 1996,
1997/03/04 - 1997/05/04   Veronika Bromová: Na hraně obzoru / on the edge of the horizon,
1997/03/06 - 1997/04/27   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem,
1997/05/21 -   Hans-Jürgen Burkard: Rusko utržené ze řetězu,
1997/05/29 - 1997/07/20   Federico Díaz: Tacuzcanzcan,
1997/08/05 - 1997/09/21   Sol LeWitt: 100 Cubes,
1997/09/01 - 199/09/19   Z jednoho těsta,
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení,
1997/11/25 - 1998/01/25   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch: 1970 - 1980,
1998/01/02 - 1998/02/01   Grafika roku 1997,
1998/01/05 - 1998/02/01   Cena Vladimíra Boudníka 1997. Alena Kučerová,
1998/03/31 - 1998/05/31   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Pragensie,
1998/09   Eduard Ovčáček,
1998/09/15 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98,
1998/10/20 - 1998/11/18   Zoja Villalobos-Popović: Retrospektiva (1978-1998) / Retrospective (1978 - 1998),
1998/11/19 - 1999/01/03   Roman Ondák: Určitě jsem tady byl / I´ve Definitely Been Here Before,
1999/01/21 - 1999/03/22   Jiří Černický: Alergik,
1999/02/01 - 1999/02/22   Česká serigrafie,
1999/04/12 - 1999/05/16   Rossano B. Maniscalchi: Betrayed by Light,
1999/04/15 - 1999/06/13   Kateřina Vincourová - Call,
1999/05/05 - 1999/05/30   Zdeněk Tmej: Archiv 1936-1998,
1999/06/03 - 1999/06/27   Péter Korniss: Inventura,
1999/07/02 -   Stanislav Lach: Skulptury a dřevořezby,
1999/08/04 - 1999/08/31   Rostislav Novák: Stromy / Trees,
1999/09/08 . 1999/11/03   František Antonín hrabě Špork významný mecenáš barokní kultury v Čechách,
1999/09/08 . 1999/11/03   Pocta současných českých umělců hraběti Šporkovi,
1999/10/13 - 1999/12/05   Krištof Kintera: Mluviči / Talkmen,
1999/11/10 - 1999/12/08   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy - obrazy dřeva,
1999/12/15 - 2000/02/13   Didier Courbot: Revivals / Bonjours et merci,
2000/01/20 - 2000/02/27   Cena Vladimíra Boudníka 1999. Jan Kubíček,
2000/04   Ladislav Maria Wagner: Anamneza,
2000/05/03 - 2000/05/28   Stanislav Tůma: Fotografie 1970 - 2000,
2000/06/01 - 2000/06/27   Pavel Brunclík: Země,
2001/02/20 - 2001/05/06   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí,
2001/05/04 - 2001/05/30   Bedřiška Uždilová: Obrazy,
2001/06/22 - 2001/09/16   Scenérie a hráči / Settings & Players,
2001/08/01 -   Po pádu. Bývalý sovětský blok v proměně 1989-1999,
2001/09/05 - 2001/11/29   3. mezinárodní trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik Praha 2001,
2002/01/21 - 2002/01/03   Cena Vladimíra Boudníka 2001. Květa Pacovská,
2002/01/21 - 2002/03/01   Grafika roku 2001,
2002/06/26 - 2002/09/01   Michal Pěchouček: Restaurace U nemocnice,
2002/09 - 2002/10   11. výstava Tvůrčí skupiny při MHMP,
2002/09/20 - 2002/11/10   Petr Malina: Léto na Lidu / Summer on the Lido,
2002/12/02 - 2003/02/02   Hanne Darboven: Práce z let 1980-1993 / Werke aus den Jahren 1980-1993,
2003/01/23 - 2003/03/02   Grafika roku 2002,
2003/01/23 - 2003/03/02   Cena Vladimíra Boudníka 2002. Michal Cihlář,
2003/02/27 - 2003/05/18   Jakub Špaňhel: 26 let / 26 year,
2003/04/18 - 2003/05/31   Herbert Slavík: Tváře/Faces,
2003/06/26 - 2003/08/03   Petra Vargová: Eyeworks,
2003/07/17 - 2003/09/07   Dana Kyndrová: Žena / Woman, mezi vdechnutím a vydechnutím,
2003/11 -   Lenka Hýbková: Kameny z Karlova mostu,
2003/11/08 - 2004/01/30   Lenka Hýbková: Praha - Srdce z Evropy,
2004/09/14 - 2004/10/31   Martin Kuriš: Magda,
2004/11/16 - 2005/01/30   Czech Press Photo 2004,
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister,
2005/04/04 - 2005/05/01   Jiří Sozanský: Z prachu a popele,
2005/04/26 - 2005/06/19   Dita Štěpánová: Na procházce / On the Walk,
2005/06/29 - 2005/09/18   Filip Kudrnáč: Impossible Dream,
2005/07/11 - 2005/08/30   Herbert Slavík: Jeux - Hry - Games, fotografie,
2005/09/05 -   Jako facka - fotografie,
2005/09/20 - 2005/10/23   Mezinárodní bienále industriální stopy: Working Heritage,
2005/09/27 - 2005/10/31   Petr Šálek: Praha XXL,
2005/09/27 - 2005/10/31   Petr Šálek: Tělo,
2005/10/12 - 2005/11/10   Art nouveau in Progress,
2005/11/14 -   Czech Press Photo 2005,
2005/11/30 - 2006/02/12   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate infinity,
2006/02/28 - 2006/05/28   Roman Trabura: Made in China,
2006/04/06 - 2006/05/03   Fotostrojka: Sovětská fotografie 1917 - 1941 / Photostroika: Soviet Photography 1917 - 1941,
2006/05/11 - 2006/06/04   Sigmund Freud (1856 - 1939): Život - Sen / Leben - Traum,
2006/06/08 - 2006/09/17   Alena Kotzmannová: Už to zase začíná / It's starting again,
2006/08/29 - 2006/09/10   Rostislav Kunovský: Návštěvy,
2006/09/26 - 2006/10/25   Valerij Plotnikov: 26 let bez Vladimíra Vysockého,
2006/09/26 - 2006/10/25   26 let bez Vladimíra Vysockého: Fotografie Valerije Plotnikova,
2006/11/17 - 2006/12/31   Václav Boštík: Opona 1937,
2007/01/12 - 2007/03/25   Autovize,
2007/03/02 - 2007/03/30   Jiří Kolbaba: Obrazy světa,
2007/04/17 - 2007/06/10   Zbyněk Baladrán: Slovník / Vocabulary,
2007/07/11 - 2007/09/23   V síti dialogů,
2007/10/10 - 2007/11/11   Transfery. 5. mezinárodní trienále grafiky,
2008/01/09 - 2008/02/17   Mark Ther: Videa, filmy / Videos, movies,
2008/03/05 - 2008/04/13   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism,
2008/04/22 - 2008/06/01   Guma Guar: Meze tolerance,
2008/06/25 - 2008/07/13   Praha národní. Výběr ze soutěží Praha fotografická a Národní soutěž amatérské fotografie,
2008/07/02 - 2008/10/05   Z nových přírůstků,
2008/08/09 - 2008/09/13   Josef Koudelka: Invaze 68,
2008/08/20 - 2008/10/05   Filip Černý: Hustý provoz,
2008/11/14 - 2009/01/18   Beautiful People et La Blessure Secrète (a skryté rány),
2009/02/02 - 2009/02/22   Figurama 09,
2009/02/20 - 2009/04/19   Jiří Petrbok: Duhová / Rainbow,
2009/04/14 - 2009/05/01   Karel Fink: Poetické maličkosti,
2009/05/05 - 2009/05/22   Oldřich Karásek: Život před objektivem,
2009/05/13 - 2009/07/26   Filip Černý: Videoart,
2009/05/28 - 2009/06/13   Miroslav Hucek: Pražáci,
2009/09/09 - 2009/11/08   Jan Šerých: Ano,
2009/10/21 - 2009/11/11   Zdeněk Lhoták: Dis-torza,
2009/11/27 - 2010/02/21   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já / You Are Not You, You Are I,
2009/12/01 - 2009/12/31   Bartoň Lidice Beneš,
2010/03/05 - 2010/05/02   Marek Kvetán: * 5. 3. – † 2. 5. 2010,
2010/03/31 - 2010/04/30   Fotograf Miloň Novotný 1930 - 1992,
2010/05/14 - 2010/07/25   Ouka Leele: Transgresivní utopie,
2010/09/15 - 2010/11/21   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna,
2010/11/19 - 2011/01/31   Milan Jaroš: Jak se žije lidem s postižením v Praze,
2010/12/15 - 2011/03/06   Miroslav Tichý: Podoby pravdy,
2011/03/23 - 2011/05/15   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce,
2011/05/19 - 2011/09/24   Abeceda evropské architektury,
2011/05/31 - 2011/06/26   ESSL ART AWARD CEE 2011,
2011/06/08 - 2011/06/28   Ve službách divadla: Miroslav Melena - Scénograf a architekt,
2011/07/12 - 2011/09/18   Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu,
2011/09/22 - 2011/10/19   Sochařské studio Bubec 2000-2011 / The Bubec scupture Studio 2000-2001,
2011/10/13 - 2012/01/01   Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou,
2012/02/09 - 2012/04/22   Michal Nesázal: E. L. F.,
2012/02/10 - 2012/04/04   Jiný vzduch,
2012/04/12 - 2012/05/06   Kamila Berndorffová: Můj nový život,
2012/05/15 - 2012/08/19   Jaromír Novotný: Viditelné formáty,
2012/05/31 - 2012/09/16   Pražská panelová sídliště,
2012/10/02 - 2012/12/09   Milan Salák: 360°,
2013/01/09 - 2013/02/24   Nikola Čulík: Život a dílo / Life and Work,
2013/02/05 - 2013/02/28   Bím 66: Retrospektiva,
2013/03/19 - 2013/05/05   Pavla Sceranková: Žena na Měsíci,
2013/05/22 - 2013/07/07   Evžen Šimera: Duch látky,
2013/06/06 - 2013/10/06   Pražské zahrádkové osady,
2013/07/03 - 2013/07/30   Salon 2013 věnovaný sochaři Josefu Vajcemu,
2013/10/18 - 2013/11/11   Taras 1932-1983,
2014/05/15 - 2014/?   Jiří Jírů: Photomix 1964 - 2014,
2014/08/13 - 2014/09/07   Jiří Kolbaba: Země,
2015/04/17 - 2015/05/13   Pavel Mára: Retrospektiva,
2016/11/22 - 2017/01/30   Czech Press Photo 2016,
2018/05/03 - 2018/06/28   Péter Korniss: Touha po věčnosti,
2019/06/06 - 2019/06/30   World Press Photo: Exhibition 2019,
2019/11/22 -   Czech Press Foto 2019,
nedat.   Výstava lidových primitivů Jugoslavie,