Česká škola technická

Book
published, title (subtitle)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980