Knihkupectví, obchod s hudebninami a uměleckými výrobky

year of establishment: 0
year of termination: 1950
city: Český Brod (Kolín)
address: _

word:
Otevřel Jozef Miškovský, v roce1913 předal svému synovi Božetěchu Miškovskému. Skončilo 1. 3. 1950