Centrum současného středoevropského umění (CCCEArt) při Fakultě užitého umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _