Slovenské centrum dizajnu

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2006/09/14 - 2006/10/25   Slovenská typografie 20. storočia II.: Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2009/06/05   Národná cena za dizajn 2009 / National Prize for Design 2009, Galéria Cvernovka, Bratislava (Bratislava)
2017/09/07 - 2017/10/15   Rudolf Altrichter: My máme pravdu, Galéria Satelit, Bratislava (Bratislava)
2017/11/24 - 2018/03/18   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)