Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění

Dissertation
published, author, title (subtitle)
2003   Vybrané osobnosti současné české grafiky