Vešč (Věc)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Berlín (Berlin)
address: _

notes:
časopis, vydávadl El Lissickij společně s Iljou Erenburgem