Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Zlín (Zlín)
address: nám. T. G. Masaryka 5555
ZIP: 760 01
www: www.fmk.utb.cz

notes:
V období před vznikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bylo vysokoškolské vzdělání v tomto městě zastoupeno Fakultou technologickou. Ta byla založena 15. 4. 1969 jako součást Vysokého učení technického v Brně. Po dlouhá léta vychovávala především odborníky v oboru technologie kůže, plastů a pryže.

Projekt vzniku budoucí univerzity byl připravován v 90. letech. Tehdy byla založena Fakulta managementu a ekonomiky a Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (budoucí FMK). K úspěšnému završení snah o zřízení univerzity došlo dne 14. listopadu 2000, kdy tehdejší prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) ke dni 1. 1. 2001. Zlín se tak stal univerzitním městem, poskytujícím zájemcům vysokoškolské vzdělání v širokém spektru oborů.

1. 9. 1992
Vznik Institutu managementu a ekonomiky.

9. 7. 1993
V den promocí na Fakultě technologické požádán rektor prof. Ondráček o stanovisko k utvoření univerzity ve Zlíně.

listopad 1993
Akademický senát Fakulty technologické schválil volební program zahrnující přípravu univerzity.

27. 6. 1995
Akademický senát VUT schválil vznik Fakulty managementu a ekonomiky (FaME).

10. 10. 1995
Rozhodnutím 19. zasedání Akreditační komise vlády ČR schváleno založení Fakulty managementu a ekonomiky.

září 1996
Při Fakultě technologické vznikla Katedra reklamní tvorby.

4. 6. 1997
Katedra reklamní tvorby akreditována na Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

23. 9. 1998
Projednání projektu univerzity ve Zlíně před hospodářským výborem Senátu ČR v Praze.

18. 1. 1999
Projednání projektu univerzity před Akademickým senátem Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.

19 .1. 1999
Vyhlášení Memoranda o zřízení univerzity ve Zlíně za přítomnosti senátorů, poslanců, přednostů, starostů a ředitelů školských úřadů okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.

21. 4. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Akademickým senátem Fakulty technologické ve Zlíně.

26. 4. 1999
Projednání důvodové zprávy před Akademickým senátem Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.

10. 5. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou Fakulty technologické ve Zlíně.

25. 5. 1999
Projednání důvodové zprávy před Výborem petičním pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu ČR ve Zlíně.

21. 6. 1999
Předložení žádosti o zřízení UTB ve Zlíně ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

29. 6. 1999
Předložení důvodové zprávy Akreditační komisi ČR.

11. 8. 1999
Projednání postupu zřízení univerzity s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Zlíně.

8. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu ČR ve Zlíně.

25. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Správní radou VUT v Brně.

26. 10. 1999
Projednání důvodové zprávy před Akademickým senátem VUT v Brně.

29. 10. 1999
Žádost o souhlas pana Tomáše Bati o pojmenování univerzity po jeho otci.

1. 11. 1999
Ustanovení Přípravného výboru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

2. 11. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou VUT v Brně.

16. 11. 1999
Souhlas pana Tomáše Bati s názvem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

25. 11. 1999
Projednávání důvodové zprávy před Vědeckou radou Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.

listopad 1999 – únor 2000
Příprava návrhu zákona a důvodové zprávy o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na MŠMT ČR.

21. 2. 2000
Nové vedení VUT akceptuje návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

29. 2. 2000
Návrh zákona a důvodová zpráva schválena vedením MŠMT ČR.

6. 3. 2000
Zahájení připomínkového řízení k návrhu zákona.

24. 3. – 27. 4. 2000
Ukončení připomínkového řízení a zpracování připomínek.

28. 4. 2000
Předán návrh zákona a důvodová zpráva vládě ČR.

1. 6. 2000
Projednání návrhu zákona v legislativním odboru vlády.

9. 6. 2000
Podepsán návrh zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, podstoupen k podpisu premiérovi.

13. 6. 2000
Návrh zákona předán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

10. 7. 2000
Návrh zákona o zřízení UTB byl projednán úspěšně v prvním čtení.

srpen 2000
Projednání ve školském výboru parlamentu.

září 2000
Druhé a třetí čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

19. 10. 2000
Schválen návrh zákona o zřízení univerzity v předloženém znění Senátem Parlamentu ČR.

14. 11. 2000
Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podepsán tehdejším prezidentem ČR Václavem Havlem.