Výstavní síň Masné krámy

type: výstavní prostor
city: Plzeň (Plzeň-město)
address: Pražská 18
zip code: 301 14
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
-
Masné krámy, Pražská 18 / 353
Budova středověké masné tržnice byla postavena v roce 1392 v místech bývalého městského parkánu. Dnes tvoří její průčelní obrys s malebným štíhlým cimbuřím charakteristickou dominantu spodní části Pražské ulice a Křižíkových sadů.
Jedná se o jednu z mála dochovaných staveb tohoto typu.
Z gotické doby si uchovala podélný půdorys trojlodí a část zdiva, novogotickou přestavbou roku 1856 byla zvýšením střední části vytvořena bazilikální dispozice, postavena zeď na východní straně a fasáda pročleněna obloučkovým vlysem a vysokým cimbuřím. Střední loď sloužila jako průchozí nákupní prostor, v postranních lodích pak byly jednotlivé krámky. Budova sloužila svému původnímu účelu tržnice nejméně do
2. světové války, poté byla využívána jako skladiště. Celou dobu však nezadržitelně chátrala, aniž by byly provedeny potřebné opravy, takže se začalo vážně uvažovat o jejím stržení a v roce 1962 byl skutečně vydán demoliční výměr.
V roce 1965 bylo rozhodnuto využít budovu jako výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. V následujícím roce byl architektem Františkem Matějovičem ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze připraven projekt rekonstrukce. Průzkumy, řízení celé stavby i roli investora zajistilo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (dnešní Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni).
V letech 1967–71 byla rekonstrukce realizována a v březnu 1972 zde byla otevřena výstavní síň Masné krámy, svou dispozicí a uspořádáním vnitřního prostoru v České republice ojedinělá.
Rekonstrukce je typická pro závěr 60. let, respektovala historické konstrukce a detaily, současně však došlo k odstranění novogotické úpravy z 19. století, která tehdy
za cennou považována nebyla. Zajímavostí je, že z této úpravy bylo zachováno charakteristické cimbuří na štítech, objekt doplnily přístavby bočních lodí s horním osvětlením. Příčné zdi v interiéru, které oddělovaly původní krámky od centrálního prostoru, byly nahrazeny prosklenými průhledy, které posloužily jako vitríny. Celkové řešení rekonstrukce bylo kultivované a architektonicky kvalitní. V 90. letech došlo
k úpravě stavby, která původní působivé řešení částečně porušila.
V roce 2009 proběhly paralelně s úpravou výstavní síně „13“ úpravy interiéru podle projektu architekta Romana Kouckého, který prostor z hlediska pohybu návštěvníka sjednotil podtržením symetrické trojlodní dispozice a zdůraznil jeho výrazně světlý charakter konceptem „velké bílé galerie“ v kontrastu ke „komorní černé galerii“
výstavní síně „13“. V prostoru šatny pak vznikla galerijní prodejna.
Výstavní síň Masné krámy je využívána rovněž ke kulturním pořadům, mezi nimiž mají tradici pravidelná nedělní hudební matiné, konají se zde příležitostná společenská setkání a je využívána i pro svatby.
zpc-galerie.cz, 6.4.2019

Výstavní síň Masné krámy

date of exhibition   exhibition title
1972/03/30 - 1972/06/11   Josef Mánes a rodina Mánesů
1972/06/20 - 1972/09/17   Václav Rabas: Výběr z díla
1972/09/28 - 1972/10/30   Rembrandt - holandská figurální malba 17. století
1972/11/02 - 1972/11/30   Obrazy z Drážďan
1972/12/07 - 1973/01/15   Nakladatelství Albatros - výstava dětské knihy
1973/01/25 - 1973/02/28   Vítězný únor - výstava Armádního výtvarného studia Praha
1973/03/08 - 1973/05/13   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1973/05/17 - 1973/06/17   Současné výtvarné umění kraje Gera - NDR
1973/06/21 - 1973/07/15   Mladé Polsko / Młoda Polska
1973/07/26 - 1973/09/17   Památky západních Čech
1973/10/01 - 1973/12/10   Družba Sverdlovsk - Plzeň
1973/12/20 - 1974/03/03   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
1974/03/07 - 1974/05/12   Vojtěch Sedláček
1974/05/21 - 1974/08/18   Max Švabinský
1974/09/12 - 1974/10/30   Tvořivá léta - 25 let Stavoprojektu
1974/12/03 - 1975/02/23   Josef Navrátil
1975/03/11 - 1975/04/13   Bedřich Smetana a výtvarné umění
1975/04/28 - 1975/05/26   30 let osvobození - 30 let tvořivé práce
1975/06/05 - 1975/06/29   Západočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození
1975/07/06 - 1975/09/21   Jan Štursa, Vratislav Nechleba
1975/09/30 - 1975/11/30   Žena ve výtvarném umění minulých dob
1975/12/18 - 1976/02/29   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika
1976/03/11 - 1976/05/30   Česká krajinomalba 19. století
1976/06/12 - 1976/09/26   Výstava loutkářské scénografie
1976/10/12 - 1976/12/05   České malířství 20. století generace Sociální skupiny a Devětsilu
1976/12/16 - 1977/02/20   Vladimír Modrý
1977/03/03 - 1977/06/05   Jaroslav Čermák a jeho doba
1977/06/16 - 1977/07/28   Eva Schultze-Knabe
1977/09/08 - 1977/10/16   Motivy z cest - Sovětský svaz a Kuba
1977/10/27 - 1978/01/29   Anatolij Kalašnikov: Grafika a kresby
1978/02/09 - 1978/04/09   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/04/20 - 1978/06/04   Jan Wenig: Výbor z díla 1933-1972
1978/06/22 - 1978/10/01   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/10/12 - 1978/12/03   Západočeští výtvarní umělci
1978/12/14 - 1979/02/25   Cyril Bouda: Výbor z díla 1935-1977
1979/03/08 - 1979/04/22   Maxmilian Pirner: Obrazy a kresby
1979/05/17 - 1978/06/24   Holandské malířství 17. století
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979/10/11 - 1979/11/25   Václav Vodák: Výbor z díla
1979/12/06 - 1980/02/10   Ernst Hassebrauk: Výbor z díla
1980/02/28 - 1980/05/11   Vlastimil Rada: Výbor z díla
1980/05/22 - 1980/07/06   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
1980/08/16 - 1980/10/12   Mikoláš Aleš: Výběr z tvorby
1980/10/23 - 1980/12/07   Josef Liesler: Výběr z díla
1980/12/18 - 1981/02/15   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika
1981/02/26 - 1981/03/29   Historické vědomí v české malbě 19. století
1981/04/23 - 1981/06/07   Výtvarné umění a architektura
1981/06/18 - 1981/09/27   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace
1981/10/08 - 1981/11   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
1981/12/10 - 1982/02/21   Pavel Maur: Výběr z díla
1982/03/04 - 1982/05/02   Město v českém umění 19. století
1982/05/13 - 1982/07/04   Adolf Born: Grafika, ilustrace a karikatura
1982/07/13 - 1982/09/26   Užité umění Západočeského kraje ´82
1982/10/07 - 1982/12/05   Keramika a hedvábí Dálného východu
1982/12/16 - 1983/02/27   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1981
1983/03/10 - 1983/05/08   Divadlo v českém novodobém umění
1983/05/19 - 1983/07/03   Západočeští výtvarní umělci k 35. výročí Vítězného února
1983/07/14 - 1983/09/25   Současná kresba Německé demokratické republiky
1983/10/06 - 1983/12/04   Josef Jíra: Obrazy, kresby
1983/12/15 - 1984/02/26   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, kresby
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 19. století
1984/05/10 - 1985/07/01   Čínské hrobové figury a klasické japonské dřevořezy
1984/07/12 - 1984/10/14   Jiří Trnka: Ilustrace, obrazy, plastiky
1984/11/01 - 1985/01/06   Karel Kuneš: Sochy, Břetislav Werner: Obrazy, kresby
1985/01/17 - 1985/03/03   Beneš Knüpfer 1844-1910
1985/03/14 - 1985/04/14   Průmysl a technika v českém novodobém umění
1985/04/25 - 1985/06/02   Členská družební výstava Svedlovsk - Gera - Pleven západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1985/06/13 - 1985/07/14   Členská družební výstava západočeských výtvarných umělců ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou - II. část - užité umění
1985/07/18 - 1985/09/29   Jiří Winter - Neprakta: Dětem
1985/10/10 - 1986/01/05   Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků
1986/01/16 - 1986/03/02   Minulost dnešku - čtyři desetiletí výtvarné kultury západních Čech
1986/03/13 - 1986/04/13   Člověk a příroda v novodobém českém umění
1986/04/24 - 1986/06/08   Bedřich Havránek: Výběr z díla
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla
1986/06/19 - 1986/08/24   Adolf Zábranský: Výběr z díla
1986/09/04 - 1986/10/12   Jiří Anderle: Obrazy, kresby, grafika
1986/10/23 - 1986/12/07   Alois Sopr: Výběr z díla
1986/12/18 - 1987/01/25   Oldřich Blažíček: Výběr z díla
1987/02/03 - 1987/03/01   Užité umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců
1987/03/12 - 1987/04/26   Sen, ideál a skutečnost v českém výtvarném umění 19. století
1987/05/07 - 1987/06/14   Volné umění ´87 - přehlídka tvorby západočeských výtvarných umělců
1987/06/26 - 1987/08/23   Chebská reliéfní intarzie a plastika
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla
1987/09/17 - 1987/10/18   Sovětský plakát ze sbírek Moravské galerie v Brně
1987/12/10 - 1988/01/24   Západočeští jubilanti
1988/02/04 - 1988/03/06   Přírůstky Západočeské galerie (ke 40. výročí Vítězného února)
1988/03/17 - 1988/04/24   Umělecká beseda k 125. výročí založení
1988/05/05 - 1988/06/19   Lékařství ve výtvarném umění
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988/09/08 - 1988/10/16   Josef Šteffel: Výběr z díla
1988/10/27 - 1988/11/27   18x žena, z tvorby západočeských výtvarných umělkyň
1988/10/27 - 1988/11/27   František Hora: Obrazy, akvarely, grafika
1988/12/08 - 1989/01/22   S. V. U. Mánes
1988/12/08 - 1989/01/22   Spolek výtvarných umělců Mánes
1989/010/05 - 1989/11/26   Umění středoevropského baroku
1989/012/14 - 1990/01/28   Mistrovská díla 12.-19. století ze sbírek Středočeské galerie
1989/03/16 - 1989/04/30   Smích (z českého novodobého umění)
1989/05/11 - 1989/06/25   Současné české malířství ze sbírek Ústřední rady odborů
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století
1990/02/08 - 1990/03/11   Užité umění západočeských výtvarných umělců 1990
1990/03/22 - 1990/04/22   Čechy a Evropa - umění romantismu
1990/05/03 - 1990/06/24   Volné umění ´90
1990/07/04 - 1990/09/02   František Tichý: Obrazy - kresby - grafika
1990/09/13 - 1990/10/21   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1990/11/01 - 1990/12/02   Jiří Patera: Malířské dílo
1990/12/13 - 1991/01/20   Umělecká beseda, 2. část
1991/01/31 - 1991/03/03   Karel Frauknecht: Obrazy a kresby 1965 - 1990
1991/03/14 - 1991/04/21   Umění na Jubilejní výstavě před 100 lety
1991/05/23 - 1991/06/30   Viktor Vasarely ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť)
1991/07/04 - 1991/08/04   56 Group Wales
1991/08/08 - 1991/09/01   Kontakten - Skupina P´89 a její zahraniční hosté
1991/09/12 - 1991/10/20   Adriena Šimotová: Svěcení reality
1991/10/31 - 1991/12/01   Miroslav Tázler: Výběr z díla
1991/12/12 - 1992/01/19   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992/01/30 - 1992/03/01   Vladimír Preclík: Sochy
1992/03/11 - 1992/04/20   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992/04/23 - 1992/05/18   Výstava členů Katedry výtvarné výchovy Západočeské univerzity v Plzni
1992/05/26 - 1992/07/05   Švýcarské umělkyně dnes
1992/07/16 - 1992/08/30   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
1992/09/10 - 1992/10/18   Libor Wagner: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
1992/10/29 - 1992/11/29   Užité umění - výstava členů Unie výtvarných umění plzeňské oblasti
1992/12/08 - 1993/01/17   Volné umění ´92 - výstava členů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
1993/01/28 - 1993/02/28   Jiří Kovařík: Obrazy
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo
1993/04/29 - 1993/05/30   Aleš Lamr: Výběr z díla
1993/06/03 - 1993/07/06   Jaroslav Zapletal: Obrazy
1993/07/15 - 1993/09/05   Jitka a Květa Válovy
1993/09/16 - 1993/10/31   Skupina Svárov
1993/11/09 - 1993/12/12   Jiří Sopko: Výběr z díla
1993/12/16 - 1994/01/30   4 + 4
1994/03/10 - 1994/04/17   Lev a orel. Češi a habsburská monarchie v umění 19. století
1994/04/21 - 1994/05/22   Marie Lacigová, Mioš Franče: Výběr z tvorby
1994/06/01 - 1994/07/03   Inga Vatter-Jensen: Textilní objekty, Marianne Olsen: Plastiky
1994/07/14 - 1994/10/09   Jan Preisler: Putování krajinami duše
1994/10/20 - 1994/11/27   Václav Pokorný: Výběr z díla. Členové Sdružení západočeských výtvarných umělců ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1994/12/08 - 1995/01/15   Karel Nepraš, Jan Steklík: Křižovnická škola
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně
1995/03/09 - 1995/04/15   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla
1995/05/02 - 1995/09/17   Gotika v západních Čechách (1230-1530)
1995/09/28 - 1995/11/05   Xylon 12 - výběr z mezinárodního trienále grafiky
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1996/01/25 - 1996/02/25   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž
1996/03/07 - 1996/05/12   Proměny krajiny - česká krajinomalba přelomu 19. a 20.století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1996/05/21 - 1996/06/23   Naděžda Škardová, Zdeněk ŽIvný: Obrazy, kresby, plastiky
1996/07/03 - 1996/09/01   Jaroslava Severová: Proměnlivé jistoty
1996/09/10 - 1996/10/13   Od Lautreca k Picassovi
1996/10/24 - 1996/12/08   Jiří John: Výběr z díla
1996/12/17 - 1997/02/09   Vladimír Kokolia
1997/02/20 - 1997/04/20   Bratři Špillarové: Výběr z díla
1997/04/29 - 1997/06/08   Michal Ranný: Výběr z díla
1997/06/09 - 2000/01/26   Adaptace výstavní síně
1998/05/13 - 1998/06/05   Umělecká díla darovaná na rekonstrukci výstavní síně
1998/06/04   Aukce na rekonstrukci výstavní síně
2000/01/26 - 2000/04/09   Václav Brožík 1851-1901
2000/01/27 -   Václav Brožík 1851-1901
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni
2000/10/05 - 2000/11/12   1900-2000. Deset let Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Současné umění partnerského města Winterthuru
2000/11/01 - 2000/11/25   II. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000
2003/11/20 - 2004/01/11   Jindřich Přibík: Plzeň a okolí 1953-2003
2004/01/22 - 2004/03/21   Přírůstky sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni
2004/04/06 -   Věra a Vladimír Janouškovi
2004/06/25 - 2004/09/05   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR
2004/12 - 2005/03   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2005/04/05 - 2005/06/05   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika
2005/09/13 - 2005/11/13   Libor Fára, Karel Vaca: Scénografie, plakáty, obrazy
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část
2006/03/07 - 2006/04/23   Na papíře ... Na skle ... / Na papierze ... Na Szkle ... / On paper ... On glass ...
2006/05/04 - 2006/06/18   Richard Konvička: Malba a kresba
2006/06/27 - 2006/08/27   Současné maďarské umění ze Sbírky Körmendi-Csák / Contemporary Hungarian Art from the Körmendi-Csák Collection
2006/09/19 - 2006/11/19   SOCHAři 2006
2006/11/30 -   V. V. Modrý (1907 - 1976)
2007/02/08 - 2007/04/15   Rudolf Kremlička (1886-1932)
2007/04/26 - 2007/06/17   Aleš Veselý: Nové projekty a starší objekty (průřez lety 1957 - 2007)
2007/06/26 - 2007/08/26   Umělecká beseda: Vědomí o člověku
2007/09/06 - 2007/11/04   Milan Knížák: Umění je jen berla
2007/11/27 -   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2008/10/16 - 2009/01/11   Andrej Bělocvětov: Tvorba z let 1939-1997
2009/01/29 - 2009/04/19   František Pacík
2009/01/29 - 2009/04/19   František Pacík: (1927 - 1975)
2009/05/06 - 2009/06/26   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald
2009/10/08 - 2009/11/29   Jan Autengruber: 1887-1920
2009/12/16 - 2010/03/14   Martin Salcman 1896 - 1979
2010/03/25 - 2010/06/06   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape
2010/06/25 - 2010/09/26   Umění českého západu: Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951
2010/10/14 - 2011/01/16   Vladislav Mirvald: Retrospektiva
2010/12/14   Umění českého západu, křest
2011/02/25 - 2011/05/22   Ach! Italia, cara mia! - Umělci z Čech XIX. století a Itálie
2011/03/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara (1911-1912)
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42
2011/10/12 - 2012/01/08   Adolf Loos: Dílo v českých zemích
2012/01/19 - 2012/04/15   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec
2012/05/03 - 2012/08/05   Začátek století / The Beginning of the Century
2012/08/01 - 2012/08/31   Otto Gutfreund: Koncert, 1912-13
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění
2012/11/07 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Ateliér (1912)
2012/12/05   Slavnostní představení díla získaného do sbírek Západočeské galerie v Plzni: Gabriel von Max: Kurzschluss
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách
2014/04/01 - 2014/06/08   Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010
2014/06/27 - 2014/09/21   Sekal a Japonsko
2014/07/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908
2014/10/15 - 2015/01/01   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
2015/01/28 - 2015/04/06   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918
2015/05/06 - 2015/09/20   Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů
2015/10/28 - 2016/03/20   Vznešenost a zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
2016/04/27 - 2016/09/18   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2016/10/11 - 2017/01/08   Hugo Boettinger: Kronikář nových časů
2017/01/21 - 2017/04/30   Interiéry duše: Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017/08/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Zátiší z chléva, 1910 a nové akvizice ZČG
2017/08/22   Od AAAAA k abARTu
2017/09/21 - 2018/01/21   Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938 - 1953
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia
2018/10/10 - 2019/01/27   Z akademie do přírody: Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890
2019/03/01 - 2019/05/12   Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960
2020/03/20 - 2020/05/31   Přihraj!
2020/11/27 - 2021/06/06   Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957
2022/02/16 - 2022/08/28   Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí
2022/09/28 - 2023/03/05   Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
2023/04/05 - 2023/09/03   Zlaté časy: Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2023/10/04 - 2024/03/03   „…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“: Apokalypsa a umění v českých zemích
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni

Výstavní síň Masné krámy

institution, city, address
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13

Výstavní síň Masné krámy

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1998   Západočeská galerie v Plzni
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  1988   15 let výstavní síně Masné krámy v Plzni
  2002   30 let výstavní síně Masné krámy v Plzni