Melantrich, tiskárna

Book
published, title (subtitle)
1938   Duje vítr (povídky)