Knihtiskárna Alois Lapáček

Book
published, title (subtitle)
1945   Krystaly duše (Obsahující též básně, statě a poznámky potlačené censurou za německé okupace)