Knihtiskárna Alois Lapáček

Book
published, title (subtitle)
1945, Krystaly duše (Obsahující též básně, statě a poznámky potlačené censurou za německé okupace)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1917, Staropražské a jiné písničky
Song
published, title (subtitle)
1916, Lobkovická zahrada (staropražská písnička Karla Hašlera)
1916, Můj kamarád