Galerie moderního umění

city: Roudnice nad Labem (Litoměřice)
address: Očkova 5
zip code: 413 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
web: www.galerieroudnice.cz

notes:
Galerie výtvarného umění
Oblastní galerie výtvarného umění
-
V roce 1904 obdržel Ervín Špindler od svého přítele z mládí Augusta Švagrovského dopis, ve kterém mu nabízel několik rozměrných obrazů na výzdobu reprezentativních prostor radnice města. v roce 1907 svou nabídku rozšířil s úmyslem, aby město obrazy ze 17. – 19. století prodalo, a z jejich výtěžku zakoupilo díla současných umělců jako základ budoucí galerie. Špindler tento návrh ocenil a přijal za svůj úkol. Nikdo z předních představitelů města si neuměl představit jeho realizaci, a proto záměr zůstal stát na mrtvém bodě. Švagrovského však neopouštěla myšlenka, že by jeho rodné město mělo mít veřejnosti přístupnou galerii, a přemýšlel o ní i v následujících letech. v roce 1909 se s konečnou platností rozhodl, že daruje Roudnici n. L. celou svou sbírku, jejíž větší část tvořily obrazy z konce 19. a hlavně z prvních let 20. století, protože jeho sběratelský zájem byl zaměřen převážně na české impresionisty. s mnohými umělci se osobně znal a byl nejen jejich mecenášem, ale i přítelem. Soubor již zahrnoval 60 obrazů Antonína Slavíčka a dalších 270 děl. Výjimku tvořilo několik obrazů, které zřejmě zdobily zdi jeho bytu, a proto měly být předány do sbírky až po jeho smrti.
Toto velkorysé gesto Augusta Švagrovského ocenil nejen Ervín Špindler, ale i členové městské rady. Hned v lednu 1910 byly do města přiváženy bedny s obrazy. Po jejich převzetí se začal hledat výstavní prostor. Tento nelehký problém byl vyřešen až po třech letech, kdy byla dokončena budova Měšťanských škol. Obrazy byly umístěny v její aule a roudničtí občané měli první možnost se s nimi seznámit.
Následné události zasáhly negativně do historie galerie. v roce 1914 vypukla první světová válka, a obrazárna, která nesla jméno svého zakladatele, byla uložena do beden. Po skončení války nabídl Ferdinand Lobkowicz prostory zámku, kde byla sbírka přístupná až do roku 1932, kdy byla postavena budova spořitelny, jejíž druhé patro již bylo koncipováno jako výstavní sály pro galerii; propojením s vedlejší budovou bylo možné navštívit i Museum Karla Rozuma.
V letech druhé světové války byly opět obrazy ukryty na bezpečném místě, a po roce 1945 se již nevrátily na své původní místo do budovy spořitelny, protože zde vznikly byty, které tu již zůstaly. Obrazy byly tedy opět vystaveny v prostorách zámku s přesvědčením, že se tentokrát jedná o definitivní umístění. v roce 1951 se opět galerie stěhovala, protože celý zámecký areál převzala armáda ke svým účelům. Až do poloviny roku 1965 byla galerie přístupná v místnostech druhého patra tehdejšího MNV. Byla navštěvována mnohými umělci, znalci a milovníky umění díky mimořádné kolekci obrazů Antonína Slavíčka. Častým hostem byl i syn slavného otce – malíř Jan Slavíček. 13. června 1965 zahájila galerie svou činnost za účasti ministra kultury Čestmíra Císaře a řady významných hostů v nově adaptované jízdárně lobkowiczského zámku, kde působí dodnes.
Budova jízdárny byla při adaptaci na výstavní sál v letech 1961–1965 rozdělena na dvě části. Vstupní prostor je využíván jako recepce a zároveň výstavní síň. Celá budova je zaklenuta valenou klenbou s lunetami ve kterých se nacházejí vysoká okna. Jedná se o dokonale klidný prostor, který nic neruší, světla jsou umístěna v okenních parapetech a topení pod podlahou. Tento čistý prostor je k dispozici stálé sbírce a kmenovým výstavám.
Tím, že se galerii podařilo získat reprezentativní prostor a zázemí, mohla rozšířit svou činnost a zahájit práci na galerijní úrovni. Až do příchodu Miloše Saxla se o ni staralo kuratorium, které se nemohlo věnovat odbornému vedení galerie, protože k tomu nemělo finanční prostředky. Proto byla jeho péče omezena na nutnou ochranu, rámování obrazů a hlavně na zpřístupnění sbírky veřejnosti. Potom, co se galerie stala okresním zařízením, získala vlastní rozpočet, ze kterého bylo možné zakupovat díla do sbírky a konat výstavy, a tak plnit základní poslání. Pořádaly se koncerty vážné hudby a literárně hudební pořady, kulturní programy pro děti a mládež, budoval se fond odborné knihovny, fotografického archivu a diapositivů.
Výstavní sál galerie se stal jedním z hlavních kulturních center města, kde se konaly pravidelné výstavy ze všech oborů výtvarného umění – do současné doby se jich uskutečnilo více jak 200; k výstavám se začaly vydávat katalogy.
Za posledních 40 let se mnohonásobně rozrostly sbírky galerie, protože se konají vlastní nákupy a mimoto galerie získala řadu mecenášů, kteří jí věnují výtvarná díla ze svého majetku, ať se jedná o umělce, nebo o sběratele. Roudnická galerie presentuje část svých sbírek ve stálé expozici a podílí se i na připravovaných výstavách, které se konají v České republice i v zahraničí.
zdroj - www.galerieroudnice.cz

Galerie moderního umění

 V roce 1904 obdržel  Ervín Špindler od svého přítele z mládí Augusta Švagrovskéhodopis, ve kterém mu nabízel několik rozměrných obrazů na výzdobu reprezentativních prostor radnice města. v roce 1907 svou nabídku rozšířil s úmyslem, aby město obrazy ze 17. – 19. století prodalo, a z jejich výtěžku zakoupilo díla současných umělců jako základ budoucí galerie.


Špindler tento návrh ocenil a přijal za svůj úkol. Nikdo z předních představitelů města si neuměl představit jeho realizaci, a proto záměr zůstal stát na mrtvém bodě. Švagrovského však neopouštěla myšlenka, že by jeho rodné město mělo mít veřejnosti přístupnou galerii, a přemýšlel o ní i v následujících letech.


V roce 1909 se s konečnou platností rozhodl, že daruje Roudnici n. L. celou svou sbírku, jejíž větší část tvořily obrazy z konce 19. a hlavně z prvních let 20. století, protože jeho sběratelský zájem byl zaměřen převážně na české impresionisty. s mnohými umělci se osobně znal a byl nejen jejich mecenášem, ale i přítelem. Soubor již zahrnoval 60 obrazů Antonína Slavíčka a dalších 270 děl. Výjimku tvořilo několik obrazů, které zřejmě zdobily zdi jeho bytu, a proto měly být předány do sbírky až po jeho smrti.


Toto velkorysé gesto Augusta Švagrovského ocenil nejen Ervín Špindler, ale i členové městské rady. Hned v lednu 1910 byly do města přiváženy bedny s obrazy. Po jejich převzetí se začal hledat výstavní prostor. Tento nelehký problém byl vyřešen až po třech letech, kdy byla dokončena budova Měšťanských škol. Obrazy byly umístěny v její aule a roudničtí občané měli první možnost se s nimi seznámit.


Následné události zasáhly negativně do historie galerie. V roce 1914 vypukla první světová válka, a obrazárna, která nesla jméno svého zakladatele, byla uložena do beden. Po skončení války nabídl Ferdinand Lobkowicz prostory zámku, kde byla sbírka přístupná až do roku 1932, kdy byla postavena budova spořitelny, jejíž druhé patro již bylo koncipováno jako výstavní sály pro galerii; propojením s vedlejší budovou bylo možné navštívit i Museum Karla Rozuma.


V letech druhé světové války byly opět obrazy ukryty na bezpečném místě, a po roce 1945 se již nevrátily na své původní místo do budovy spořitelny, protože zde vznikly byty, které tu již zůstaly. Obrazy byly tedy opět vystaveny v prostorách zámku s přesvědčením, že se tentokrát jedná o definitivní umístění. V roce 1951 se opět galerie stěhovala, protože celý zámecký areál převzala armáda ke svým účelům.


Až do poloviny roku 1965 byla galerie přístupná v  místnostech druhého patra tehdejšího MNV. Byla navštěvována mnohými umělci, znalci a milovníky umění díky mimořádné kolekci obrazů Antonína Slavíčka. Častým hostem byl i syn slavného otce – malíř Jan Slavíček. 13. června 1965 zahájila galerie svou činnost za účasti ministra kultury Čestmíra Císaře a řady významných hostů v nově adaptované jízdárně lobkowiczského zámku, kde působí dodnes.


Budova jízdárny byla při adaptaci na výstavní sál v letech 1961–1965 rozdělena na dvě části. Vstupní prostor je využíván jako recepce a zároveň výstavní síň. Celá budova je zaklenuta valenou klenbou s lunetami ve kterých se nacházejí vysoká okna. Jedná se o dokonale klidný prostor, který nic neruší, světla jsou umístěna v okenních parapetech a topení pod podlahou. Tento čistý prostor je k dispozici stálé sbírce a kmenovým výstavám.


Tím, že se galerii podařilo získat reprezentativní prostor a zázemí, mohla rozšířit svou činnost a zahájit práci na galerijní úrovni. Až do příchodu Miloše Saxla se o ni staralo kuratorium, které se nemohlo věnovat odbornému vedení galerie, protože k tomu nemělo finanční prostředky. Proto byla jeho péče omezena na nutnou ochranu, rámování obrazů a hlavně na zpřístupnění sbírky veřejnosti.


Potom, co se galerie stala okresním zařízením, získala vlastní rozpočet, ze kterého bylo možné zakupovat díla do sbírky a konat výstavy, a tak plnit základní poslání. Pořádaly se koncerty vážné hudby a literárně hudební pořady, kulturní programy pro děti a mládež, budoval se fond odborné knihovny, fotografického archivu a diapositivů.


Výstavní sál galerie se stal jedním z hlavních kulturních center města, kde se konaly pravidelné výstavy ze všech oborů výtvarného umění – do současné doby se jich uskutečnilo více jak 200; k výstavám se začaly vydávat katalogy.


Za posledních 40 let se mnohonásobně rozrostly sbírky galerie, protože se konají vlastní nákupy a mimoto galerie získala řadu mecenášů, kteří jí věnují výtvarná díla ze svého majetku, ať se jedná o umělce, nebo o sběratele. Roudnická galerie presentuje část svých sbírek ve stálé expozici a podílí se i na připravovaných výstavách, které se konají v České republice i v zahraničí.


zdroj: http://www.galerieroudnice.cz


Galerie moderního umění

institution, city, address
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), _
Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), _

Galerie moderního umění

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/08/25 - 1963/09/29   Antonín Slavíček: Obrazy z roudnické galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/06   Z díla Otakara Nejedlého, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1965/12 - 1966/01   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/07/12 - 1966/09/11   Antonín Hudeček: Průřez celoživotní tvorbou, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/09/15 - 1966/10/15   Index, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/06/21 - 1967/08/13   Jan Preisler: Průřez celoživotním dílem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/08/17 - 1967/09/10   Václav Boštík: Průřez malířským dílem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/09/14 - 1967/10/15   Bertil Berg: Obrazy z posledních let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/10/18 - 1967/11/12   František Doležal: Souborná přehlídka malířského díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/01/18 - 1968/02/18   Alexej Glebovič Smirnov, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/03 - 1968/04   Eva Brodská: Tapiserie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1969/04/16 - 1969/05/25   Jan Konůpek: Kresby, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1970/02/26 - 1970/04/05   František Tröster: Průřez celoživotním scénografickým dílem, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1970/06/18 - 1970/07/05   Roudnice ´70, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1971/03 - 1971/04   Česká kresba XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1971/08 - 1971/09   Restaurování uměleckých děl na území Středočeského kraje, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972   Li Ki Sun Bejčková, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/01 - 1972/02   Z díla Cyrila Boudy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/06/22 - 1972/10/08   Ivo Gil, Pavel Štecha, Markéta Luskačová: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/02   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/03   Karel Souček: Ilustrace, kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/06/03 - 1976/08/01   Arnošt Folprecht: Poetické období - pastely a kresby 1923-1935, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/08/05 - 1976/09/12   Josef Sudek: Výběr z celoživotní tvorby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/09/20 - 1976/11/07   Přírůstky roudnické galerie z let 1972-1976, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1976/11/11 - 1977/02/04   Jan Zrzavý: Průřez životním dílem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1978   Severočeské veduty 17.-19. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1979/04 - 1979/05   Stanislav Hanzík: Sochy - obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980   Antonín Kalous, Jan Kalous: Severočeská krajina, Smetanova výstavní síň, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/01/19 - 1980/03/09   Karel Kuklík: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/06/19 - 1980/08/03   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/08 - 1980/10   Josef Svoboda: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/11   Česká figurativní malba 40. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/04   František Jiroudek: Obrazy. Jiří Bradáček: Sochy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/06/18 - 1981/08/30   Josef Šíma, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/09/12 - 1981/10/25   Eva Brodská: Tapiserie. Jan Brodský: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1981/10/27 - 1981/11/22   František Doležal: Obrazy a kresby 1930-1981, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1982/06/17 - 1982/08/22   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1982/09 - 1982/10   Česká figurativní malba 40. let: II, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983   František Hora: Výběr z životního díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/03/03 - 1983/04/10   Zdenek Rykr: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/04/14 - 1983/05/22   Sudek, Svoboda: Komparace I, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/07/07 - 1983/08/28   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/1 - 1983/2   Dvacátá léta I.: Sociální tendence, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/10/13 - 1983/11/13   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984   Sbírka grafiky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/09/14 - 1984/10/14   Josef Váchal (1884-1869), Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1984/10/21 - 1984/11/16   Josef Váchal (1884-1869), Výstavní síň, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1985/02/07 - 1985/04/14   Josef Váchal (1884-1869), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/04/25 - 1985/07/02   Josef Váchal (1884-1869), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1987/05/21 - 1987/07/05   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/07/08 - 1987/09/13   Vojtěch Tittelbach: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/09 - 1987/10   Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1988/06/21 - 1988/07/31   Miroslav Houra: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/09/22 - 1988/11/20   Jaroslav Šerých: Obrazy, měděné desky, litografie, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1988/12/01 - 1989/01/22   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/02   Miroslav Houra: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/03/09 - 1989/04/30   Skupina Ra, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/05/04 - 1989/06/25   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/06/29 - 1989/08/20   Karel Malich, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/11   Miroslav Houra: Výběr z díla, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/11/02 - 1989/11/29   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/12/07 - 1990/01/07   Popis jednoho zápasu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990   Ivan Ouhel, Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/02 - 1990/03   Jan Kalous, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/03   František Kobliha: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/05/03 - 1990/06/24   František Tichý: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/07/04 - 1990/09/02   František Tichý: Obrazy - kresby - grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/07/12 - 1990/09/09   Olga Karlíková: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/02/06 - 1992/03/22   Vojtěch Preissig, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/03/19 - 1992/05/10   Milan Grygar: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/05/14 - 1992/06/28   Jiří Toman: Fotografie, koláže, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/07/02 - 1992/09/06   Václav Tikal: Obrazy - kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/10/01 - 1992/12/13   Josef Florián: Dobré Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/01/14 - 1993/02/28   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/03/04 - 1993/05/02   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/07/01 - 1993/09/19   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/30 - 1993/11/21   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/10   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993, Galerie Václava Špály, Praha
1993/12/02 - 1994/02/13   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty), Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/01 - 1994/03   Povídej mi pohádku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/03/10 - 1994/05/04   UB 12, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/05/12 - 1994/06/19   Roudnice v proměnách staletí, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/06/30 - 1994/09/04   Václav Sokol: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/09/15 - 1994/11/06   Bedřich Feuerstein, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/11/10 - 1995/01/08   Miloš Ševčík, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/01/12 - 1995/02/19   Jiří Bartůněk: Obrazy 1993 - 1994, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/04 - 1995/05   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/04/27 - 1995/06/25   Rudolf Adámek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/06/19 - 1995/08/20   Stanislav Podhrázský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/01/11 - 1996/02/18   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/04/25 - 1996/06/23   Josef Wagner: Kresby a sochy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/05/15 - 1996/06/30   Karel Svolinský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/06/27 - 1996/09/08   Miloslav Moucha: Pastely - dřevoryty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/01/23 - 1997/03/02   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1946 - 1996, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/03/21 - 1997/05/11   Jan Koblasa: Apokalypsa, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/05/15 - 1997/06/29   Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/07   Jan Koblasa: Apokalypsa, Galerie Longa, Praha
1997/09/11 - 1997/11/09   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/11/13 - 1997/12/28   Václav Boštík, Michal Ranný: Dva pohledy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/12/25 - 1998/02/15   Jaroslav Prášil: Obrazy, šperky, grafiky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/02/19 - 1998/04/26   Ludmila Jandová: Obrazy a koláže, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/04/30 - 1998/06/28   Jiří Valenta: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/07/09 - 1998/09/06   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/09/10 - 1998/10/25   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/12/17 - 1999/01/17   Jiří Mědílek: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/02/04 - 1999/03/14   Zdeněk Burian: Pravěk a jiné obrázky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/03/18 - 1999/04/25   František Bílek: Grafika - kresba, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/07/01 - 1999/09/12   Jan Křížek: Obrazy, sochy, keramika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/02/11 - 2000/03/12   Václav Vaculovič: Ponorná řeka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/03/24 - 2000/05/21   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Praha, Praha
2000/06/16 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega, Galerie Portheimka, Praha
2000/06/22 - 2000/09/10   Alfa 2000 omega, Národní dům, Praha
2000/12/07 - 2001/02/04   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/02/15 - 2001/04/01   Josef Drapell: Obrazy z Čech 1996 - 1999, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/04/05 - 2001/05/06   Daisy Mrázková: Dětem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/05/11 - 2001/06/24   Michal Šarše: Sochy - reliéfy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/06/21 - 2001/09/02   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/07/10 - 2001/07/20   IX. mezinárodní sochařské sympózium, ČR, 2001 ve Vejprtech, Galerie H, Vejprty (Chomutov)
2001/09/13 - 2001/11/11   František Dvořák: Obrazy II, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2001/11/21 - 2002/01/06   Jiří Samek: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/01/10 - 2002/03/10   Jiří Kučera: Vzdálené město, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/01/11 - 2002/02/17   Václav Vokráčka: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/03/07 - 2002/04/21   František Dvořák: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/06/27 - 2002/09/22   Rudolf Volráb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/11/28 - 2003/01/29   Jiří Šalamoun, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003/09/18 - 2003/11/02   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2003/11/06 - 2004/01/04   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/01/08 - 2004/02/08   Vladimír Pokorný: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/01/14 - 2004/02/08   Zdenek Seydl dětem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/06/02 - 2004/06/20   Jan Brodský: Když nastává odliv, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/06/24 - 2004/09/12   Stopy paměti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/09/23 - 2004/11/21   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/11/30 - 2005/01/16   František Tichý: Pařížské období, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/11/30 - 2005/01/16   Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/01/05   Obrácený pohled - Jitka Svobodová, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/01/20 - 2005/03/06   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/03/10 - 2005/05/01   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/05/05 - 2005/06/22   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/05/12 - 2005/06/26   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/06/30 - 2005/09/25   Prostor a čas, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2005/10/13 - 2006/01/08   Jitka Svobodová: Obrácený pohled, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/01/19 - 2006/03/05   Eva Brodská: Večer tříkrálový, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/03/09 - 2006/05/01   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/05/11 - 2006/06/25   Štěpán Grygar: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/09/21 - 2006/11/19   Isabela Fárová: Díla z let 1983-2006, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/11/30 - 2007/01/28   Martin Kuriš: Loutkové divadlo a obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/12 - 2007/01   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/02/02 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/05/24 - 2007/06/24   Jaroslav Poncar: České středohoří / fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/05/24 - 2007/06/24   Jaroslav Poncar: Himalays / fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jasan Zoubek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jasan Zoubek: Sochy a reliéfy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/06/28 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/06 - 2007/11/04   Václav Cigler: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/13 -   Tomáš Paul: Erotikon slovem i obrazem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/09/15 - 2007/10/14   Die durchsichtige Welt, Landschloss Pirna - Zuschendorf, Pirna - Zuschendorf
2007/09/26 - 2007/11/04   Lubomír Fuxa: Fotografie ke Kytici Karla Jaromíra Erbena, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2007/11/08 - 2007/12/30   Jiří Korec: Sochy a medaile, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/01/24 - 2008/03/30   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975 - 85), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/01/31 - 2008/03/30   Jan Hrubý: Grafika, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/04/03 - 2008/06/08   Jiří Šindler: Od písma k obrazu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/06 - 2008/07   Jan Hrubý: Grafik, Hospitalkirche Pirna, Pirna
2008/06/09 - 2008/06/29   Evropa ve škole, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/06/26 - 2008/09/07   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/10/14 - 2008/11/14   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/04 - 2009/01/25   Mojmír Preclík, Miroslav Homola, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/12/11 17:00   Stamicovo kvarteto s Františkem Malým, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/01 - 2009/02   Jaroslav Šerých: Srovnání, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/02/05 - 2009/04/13   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/02/19 - 2009/04/13   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/04/23 - 2009/06/14   Iva Mašínová: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/04/23 - 2009/06/14   Monika Havlíčková: Hippodrom, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/06/08-2009/06/28   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen, Hospitalkirche Pirna, Pirna
2009/06/25 - 2009/09/13   Petr Kvíčala: Výstava jednoho obrazu (z cyklu Sváteční ubrusy pro všední den), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/06/25 - 2009/09/13   Sdružení výtvarných umělců moravských, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/06/25 - 2009/09/13   SVUM, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/09/24 - 2009/11/15   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/10/01 - 2009/11/15   Jitka Válová: Hudba - Lité kresby na hudební motivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/10/08   Beseda s B. Šlapetovou a L. Rittsteinem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/11/26 - 2010/01/10   Josef Čapek: Země a lidé, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/12/10 - 2010/01/10   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/01/30 - 2010/04/18   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/05/06 - 2010/08/29   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/09/09 - 2010/10/03   Miroslav Machotka: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/09/09 - 2010/10/24   Otakar Slavík: Barvou o život, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/09/09 - 2010/10/24   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/10/07 - 2010/10/24   Olga Vaicová: Vodou a zemí, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/11/04 - 2010/12/05   Eva Brodská: Krajina obzoru, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/11/04 - 2010/12/05   Jan Brodský: Krajina inspirace, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Obrazy a sochy, Eva Brodská: Gobelíny, Jan Brodský: Fotografie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Prosté motivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/12/16 - 2011/02/06   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, Kostel Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2010/12/17 - 2011/02/06   Mariana Alasseur: Říp, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/02/24 - 2011/04/17   Šperky vyprávějí příběhy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/04/05 - 2011/04/17   Pocta Olze Čechové, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/04/28 - 2011/06/05   Daniela Vinopalová: Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták..., Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/04/28 - 2011/06/13   Jiří Kubový: Ve vzduchu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/05/03 - 2011/06/03   Šperky vyprávějí příběhy, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2011/05/08 - 2011/06/09   Ateliér skla Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Hrad Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří (Litoměřice)
2011/06/23 - 2011/09/04   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/06/23 - 2011/09/04   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/09/09 - 2011/10/16   August Švagrovský a jeho sbírka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/09/09 - 2011/10/16   Jiří Kubový: Vo vzduchu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/09/15 - 2011/10/09   Jiří Němec: Ornagramy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/09/15 - 2011/10/30   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/10/11 - 2011/11/27   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/10/13   Můj otec Kamil Lhoták. Beseda s Kamilem Lhotákem ml., Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/11/10 - 2012/01/22   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/11/29 - 2012/01/22   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011/12/15 - 2012/02/05   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2012/02/09 - 2012/03/04   Milada Poliánová: Malba na divoko, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/03/06 - 2012/04/15   Jitka Válová: Lilie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/04/05 - 2012/06/17   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/04/26 - 2012/06/10   Jan Křížek: Síla znaku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/04/26 - 2012/06/17   Stanislav Malý: Ukryto před světem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/06/28 - 2012/07/29   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici / Back then in the East, back then in Roudnice, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/06/28 - 2012/09/16   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/08/02 - 2012/09/02   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/10/04 - 2012/11/18   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/11/29 - 2012/12/09   Jan Padyšák: Šum, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/11/30 - 2013/01/27   Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb, Nepraš), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/12/13 - 2013/01/27   Výstava jednoho obrazu / Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/02/14 - 2013/04/01   Marie Filippovová: Pro toto místo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/02/14 - 2013/04/01   Petr Helbich: Sudkův asistent, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/04/11 - 2013/06/02   Adéla Ducháčková: Květy a jiné světy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět: Konstruktivní tendence šedesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/06/13 - 2013/09/15   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/06/23 - 2013/07/28   Jiří Němec: Ornagramy mojí zahrady, Galerie města Budyně nad Ohří, Budyně nad Ohří (Litoměřice)
2013/07/04 - 2013/08/25   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/07/09 - 2013/08/09   Marie Filippovová: SUO ANNO, Topičův salon (2007-), Praha
2013/07/09 - 2013/08/09   Marie Filippovová: SUO ANNO, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2013/08/29 - 2013/09/15   Petr Randák: Polabí z ptačí perspektivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/09/24 - 2013/11/24   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2013/10/03 - 2013/12/01   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/10/03 - 2013/12/01   Jan Šafránek: Na cestě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/12/12 - 2014/02/16   František Kobliha: Básně noci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/12/12 - 2014/02/16   Ivan Ouhel: Tutti colori, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/02/27 - 2014/03/30   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/02/27 - 2014/03/30   Otto Placht: Brány vnímání, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/03/27 - 2014/05/11   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/04/10 - 2014/06/15   V.K.N., Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/06/26 - 2014/09/14   Baladické světy Jaroslava Panušky, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/06/26 - 2014/09/14   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici (150 let od jeho vzniku), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/09/25 - 2014/11/16   František Hodonský: Dřevořezy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/09/25 - 2014/11/16   Stanislav Diviš: Z nových cyklů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/11/27 - 2015/01/18   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014/11/27 - 2015/01/18   Romantismus na severu Čech, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/01/12 -   Kurt Gebauer: Plavkyně pod klenbou, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/01/29 - 2015/03/15   Architekt Jan Sokol, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/01/29 - 2015/03/15   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/03/26 - 2015/05/17   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/03/26 - 2015/05/24   Vzdálení pozorovatelé, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/10/15 - 2015/11/22   Jiří John: Ve vrstvách, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/12/03 - 2016/01/17   S Miroslavem Šaškem kolem světa, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/02/11 - 2016/04/10   Pavel Mrkus: Jindy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/02/11 - 2016/04/10   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/02/26 - 2016/05/22   František Tichý: Svět, který se směje, Muzeum české loutky a cirkusu, Prachatice (Prachatice)
2016/04/21 - 2016/06/05   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/04/21 - 2016/06/12   Jan Hendrych, Rastislav Jacko: Učitel a žák II, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/06/23 - 2016/09/12   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/06/23 - 2016/09/18   Antonín Hudeček a Okoř, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/09/29 - 2016/11/27   Pole rezonance: Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/09/29 - 2016/11/27   Štefan Papčo: Kumulace, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/12/08 - 2017/02/12   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/02/23 - 2017/04/16   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/04/27 - 2017/05/01   Sol LeWitt, Christian Huber-Rodier, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/04/27 - 2017/06/18   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/05/02 - 2017/06/11   Jan Vičar: Dívka a trn, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/06/12 - 2017/06/18   Křížem krážem: Výstava ZUŠ v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/06/29 - 2017/09/03   Otakar Slavík: Těla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/06/29 - 2017/09/10   Jan Štursa: Dar nebes a země, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/09/05 - 2017/09/10   Pod širým nebem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/09/21 - 2017/11/19   Miloš Michálek: Záznamy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/09/21 - 2017/11/26   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/11/20 - 2017/11/26   Bedřich Dlouhý: Reminiscence, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/12/07 - 2018/01/14   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/12/07 - 2018/02/11   Vdovy S. Sekal Slavík Sýkora, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/12/07 - 2018/04/15   Břetislav Malý: ReVize, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/01/16 - 2018/02/11   Ateliér prostor S: Experimentální architektura studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/26 - 2018/06/03   Cubr - Hrubý - Pokorný, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/06/21 - 2018/09/02   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/06/21 - 2018/09/09   Národ sobě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/09/03 - 2018/09/09   A3V: Letní krajina, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/09/20 - 2018/11/25   Antonín Heythum - scénograf, architekt, designér, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/09/20 - 2018/11/25   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/09/21 - 2019/02/17   Intervence #11 - František Skála: Kostel v domě, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/12/06 - 2019/02/10   Mikuláš Medek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/12/06 - 2019/02/10   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/12/06 - 2019/02/10   ReVize: Peter Fabo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/01/24   Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/02/21 - 2019/04/28   Ondřej Vicena: Ateliér duše, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/02/21 - 2019/05/05   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/05/16 - 2019/07/14   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/05/16 - 2019/07/14   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/07/25 - 2019/10/20   UB 12 - z našich sbírek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/07/25 - 2019/10/27   Ludvík Kuba (1863-1956), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/10/21 - 2019/10/28   A3V: Poznávání známého, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/11/07 - 2020/02/09   Anežka Hošková: ReVize, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/11/07 - 2020/02/09   Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/11/07 - 2020/02/09   Michaela Thelenová: Přes kopec, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/02/20 - 2020/05/03   Jaroslav J. Alt: Akvarely, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/02/20 - 2020/05/10   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/06/08 - 2020/08/22   Monika Žáková: Ozvěny fragility, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/09/04 - 2020/10/25   Odvrácená tvář humoru: Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/09/04 - 2020/11/01   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/11/13 - 2021/01/17   Karolína Rossí: Ve světě džinů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/11/13 - 2021/01/17   ReVize: Jakub Tajovský, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2020/11/13 - 2021/01/17   Sestup do propasti (Esence symbolismu), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/01/29 - 2021/04/11   Kryštof Strejc: DHL Joe, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/01/29 - 2021/06/13   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/04/30 - 2021/08/08   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/06/25 - 2021/10/31   Zbyšek Sion: Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/08/10 - 2021/10/24   Josef Liesler: Doba válečná, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/11/12 - 2022/01/30   Martin Mrkva: Ex tenebris, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/11/12 - 2022/01/30   Martin Skalický: Torzo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/02/11 - 2022/04/17   Bohumil Južnič: Design v kovu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/02/11 - 2022/04/24   Vladimír Véla: Horizont konkrétna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/05/06 - 2022/07/17   Hynek Alt: Tomorrow Never Knows, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/05/06 - 2022/07/17   Tomáš Spevák: Game, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/07/29 - 2022/10/23   Viktor Kopasz: Destilace fragmentů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/07/29 - 2022/10/30   Folklore Is Not Dead, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/11/15 - 2023/02/12   Jan Boháč, Anna Ročňová: Past, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2022/11/15 - 2023/02/12   Učitel a žák, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/04/14 - 2023/05/21   Nikola Kopp Lourková: Fulica, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/04/14 - 2023/05/28   Akvizice 2000: Hodnota přátelství, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/05/22 - 2023/05/28   Výstava prací žáků ZUŠ v Roudnici nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/11/10 - 2024/02/11   Petr Stanický: Místa paměti ​/ Rozhraní, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2023/11/10 - 2024/02/11   Samuel Paučo: Hlubina, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
stálá expozice   Stálá expozice, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Galerie moderního umění

date of exhibition   exhibition title
1965/06   Z díla Otakara Nejedlého
1965/12 - 1966/01   Hora, Kalous, Rykr: Obrazy, grafiky, kesby
1966/04/07 -   František Janoušek
1966/07/12 - 1966/09/11   Antonín Hudeček: Průřez celoživotní tvorbou
1966/09/15 - 1966/10/15   Index
1967/06/21 - 1967/08/13   Jan Preisler: Průřez celoživotním dílem
1967/08/17 - 1967/09/10   Václav Boštík: Průřez malířským dílem
1967/09/14 - 1967/10/15   Bertil Berg: Obrazy z posledních let
1967/10/18 - 1967/11/12   František Doležal: Souborná přehlídka malířského díla
1968/03 - 1968/04   Eva Brodská: Tapiserie
1970/06/18 - 1970/07/05   Roudnice ´70
1971/08 - 1971/09   Restaurování uměleckých děl na území Středočeského kraje
1972   Li Ki Sun Bejčková
1972/01 - 1972/02   Z díla Cyrila Boudy
1972/06/22 - 1972/10/08   Ivo Gil, Pavel Štecha, Markéta Luskačová: Fotografie
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972
1974/02   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně
1974/05 - 1974/06   Přírůstky z let 1972 - 74
1976/03   Karel Souček: Ilustrace, kresby
1976/06/03 - 1976/08/01   Arnošt Folprecht: Poetické období - pastely a kresby 1923-1935
1976/08/05 - 1976/09/12   Josef Sudek: Výběr z celoživotní tvorby
1976/09/20 - 1976/11/07   Přírůstky roudnické galerie z let 1972-1976
1976/11/11 - 1977/02/04   Jan Zrzavý: Průřez životním dílem
1977/11   Sovětský revoluční plakát
1978   Severočeské veduty 17.-19. století
1979/04 - 1979/05   Stanislav Hanzík: Sochy - obrazy
1980/01/19 - 1980/03/09   Karel Kuklík: Fotografie
1980/06/19 - 1980/08/03   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech
1980/08 - 1980/10   Josef Svoboda: Fotografie
1980/11   Česká figurativní malba 40. let
1981/04   František Jiroudek: Obrazy. Jiří Bradáček: Sochy
1981/06/18 - 1981/08/30   Josef Šíma
1981/09/12 - 1981/10/25   Eva Brodská: Tapiserie. Jan Brodský: Fotografie
1981/10/27 - 1981/11/22   František Doležal: Obrazy a kresby 1930-1981
1982/06/17 - 1982/08/22   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
1982/11   Umění a mír
1983   František Hora: Výběr z životního díla
1983/03/03 - 1983/04/10   Zdenek Rykr: Obrazy
1983/04/14 - 1983/05/22   Sudek, Svoboda: Komparace I
1983/05 - 1983/06   Česká figurativní malba 40. let: III
1983/07/07 - 1983/08/28   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
1983/1 - 1983/2   Dvacátá léta I.: Sociální tendence
1983/10/13 - 1983/11/13   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy
1984   Sbírka grafiky
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869)
1987/07/08 - 1987/09/13   Vojtěch Tittelbach: Obrazy
1987/09 - 1987/10   Václav Alois Šrůtek: Obrazy a kresby
1988   Karel Malich
1988/12/01 - 1989/01/22   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby
1989/02   Miroslav Houra: Výběr z díla
1989/03/09 - 1989/04/30   Skupina Ra
1989/05/04 - 1989/06/25   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
1989/06/29 - 1989/08/20   Karel Malich
1989/11/02 - 1989/11/29   Zdenka Marie Nováková: Obrazy
1989/12/07 - 1990/01/07   Popis jednoho zápasu
1990   Ivan Ouhel, Tomáš Švéda: Česká malba 80. a 90. let
1990   Jiří Sopko: Česká malba 80. a 90. let
1990   Vladimír Kokolia: Česká malba 80. a 90. let
1990/02 - 1990/03   Jan Kalous
1990/03   František Kobliha: Grafika
1990/05/03 - 1990/06/24   František Tichý: Obrazy a kresby
1990/07/12 - 1990/09/09   Olga Karlíková: Obrazy a kresby
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna
1992/02/06 - 1992/03/22   Vojtěch Preissig
1992/03/19 - 1992/05/10   Milan Grygar: Kresby
1992/05/14 - 1992/06/28   Jiří Toman: Fotografie, koláže
1992/07/02 - 1992/09/06   Václav Tikal: Obrazy - kresby
1992/10/01 - 1992/12/13   Josef Florián: Dobré Dílo
1993/01/14 - 1993/02/28   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě
1993/03/04 - 1993/05/02   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb
1993/07/01 - 1993/09/19   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993
1993/09/30 - 1993/11/21   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty)
1994   Michal Ranný: Obrazy, kresby
1994/01 - 1994/03   Povídej mi pohádku
1994/03/10 - 1994/05/04   UB 12
1994/05/12 - 1994/06/19   Roudnice v proměnách staletí
1994/06/30 - 1994/09/04   Václav Sokol: Kresby
1994/09/15 - 1994/11/06   Bedřich Feuerstein
1994/11/10 - 1995/01/08   Miloš Ševčík
1995/01/12 - 1995/02/19   Jiří Bartůněk: Obrazy 1993 - 1994
1995/04 - 1995/05   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
1995/04/27 - 1995/06/25   Rudolf Adámek
1995/06/19 - 1995/08/20   Stanislav Podhrázský
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1996/01/11 - 1996/02/18   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
1996/04/25 - 1996/06/23   Josef Wagner: Kresby a sochy
1996/05/15 - 1996/06/30   Karel Svolinský
1996/06/27 - 1996/09/08   Miloslav Moucha: Pastely - dřevoryty
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1997/01/23 - 1997/03/02   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1946 - 1996
1997/03/21 - 1997/05/11   Jan Koblasa: Apokalypsa
1997/05/15 - 1997/06/29   Radek Brož: Obrazy, monotypy, objekty
1997/09/11 - 1997/11/09   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby
1997/11/13 - 1997/12/28   Václav Boštík, Michal Ranný: Dva pohledy
1997/12/25 - 1998/02/15   Jaroslav Prášil: Obrazy, šperky, grafiky
1998/02/19 - 1998/04/26   Ludmila Jandová: Obrazy a koláže
1998/03/03 - 1998/04/26   Cyril Bouda: 1901 - 1984. Knižní ilustrace
1998/04/30 - 1998/06/28   Jiří Valenta: Fotografie
1998/07/09 - 1998/09/06   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950
1998/09/10 - 1998/10/25   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
1998/12/17 - 1999/01/17   Jiří Mědílek: Obrazy
1999/02/04 - 1999/03/14   Zdeněk Burian: Pravěk a jiné obrázky
1999/03/18 - 1999/04/25   František Bílek: Grafika - kresba
1999/07/01 - 1999/09/12   Jan Křížek: Obrazy, sochy, keramika
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování
2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design
2000/02/11 - 2000/03/12   Václav Vaculovič: Ponorná řeka
2000/03/24 - 2000/05/21   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999
2000/06/15 - 2000/10/01   Alfa 2000 omega
2000/12/07 - 2001/02/04   August Švagrovský a jeho sbírka
2001/02/15 - 2001/04/01   Josef Drapell: Obrazy z Čech 1996 - 1999
2001/04/05 - 2001/05/06   Daisy Mrázková: Dětem
2001/05/11 - 2001/06/24   Michal Šarše: Sochy - reliéfy
2001/06/21 - 2001/09/02   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby
2001/09/13 - 2001/11/11   František Dvořák: Obrazy II
2001/11/21 - 2002/01/06   Jiří Samek: Grafika
2002/01/10 - 2002/03/10   Jiří Kučera: Vzdálené město
2002/01/11 - 2002/02/17   Václav Vokráčka: Fotografie
2002/03/07 - 2002/04/21   František Dvořák: Kresby
2002/06/27 - 2002/09/22   Rudolf Volráb
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu
2002/11/28 - 2003/01/29   Jiří Šalamoun
2003/09/18 - 2003/11/02   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2003/11/06 - 2004/01/04   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika
2004/01/08 - 2004/02/08   Vladimír Pokorný: Fotografie
2004/01/14 - 2004/02/08   Zdenek Seydl dětem
2004/06/24 - 2004/09/12   Stopy paměti
2004/09/23 - 2004/11/21   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
2004/11/30 - 2005/01/16   František Tichý: Pařížské období
2004/11/30 - 2005/01/16   Vladimír Kopecký: Obrazy
2005   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika
2005/01/05   Obrácený pohled - Jitka Svobodová
2005/01/20 - 2005/03/06   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika
2005/03/10 - 2005/05/01   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989)
2005/05/05 - 2005/06/22   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005
2005/06/30 - 2005/09/25   Prostor a čas
2005/10/13 - 2006/01/08   Jitka Svobodová: Obrácený pohled
2006 - 2006/04/15 -   Příští stanice Arkádia
2006/01/19 - 2006/03/05   Eva Brodská: Večer tříkrálový
2006/03/09 - 2006/05/01   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien
2006/05/11 - 2006/06/25   Štěpán Grygar: Fotografie
2006/06/29 - 2006/09/17   Doteky země
2006/09/21 - 2006/11/19   Isabela Fárová: Díla z let 1983-2006
2006/11/30 - 2007/01/28   Martin Kuriš: Loutkové divadlo a obrazy
2006/12 - 2007/01   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem
2007/02/02 - 2007/03/25   Průzračný svět: Podoby vody / Durchsichtige Welt
2007/03/29 - 2007/05/20   Světlo a stín
2007/05/24 - 2007/06/24   Jaroslav Poncar: České středohoří / fotografie
2007/05/24 - 2007/06/24   Jaroslav Poncar: Himalays / fotografie
2007/06/28 - 2007/09/02   Jasan Zoubek
2007/06/28 - 2007/09/02   Jasan Zoubek: Sochy a reliéfy
2007/06/28 - 2007/09/02   Jiří Kornatovský: Kresby
2007/09/06 - 2007/11/04   Václav Cigler: Kresby
2007/09/13 -   Tomáš Paul: Erotikon slovem i obrazem
2007/09/26 - 2007/11/04   Lubomír Fuxa: Fotografie ke Kytici Karla Jaromíra Erbena
2007/11/08 - 2007/12/30   Jiří Korec: Sochy a medaile
2008/01/24 - 2008/03/30   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975 - 85)
2008/01/31 - 2008/03/30   Jan Hrubý: Grafika
2008/04/03 - 2008/06/08   Jiří Šindler: Od písma k obrazu
2008/06/09 - 2008/06/29   Evropa ve škole
2008/06/26 - 2008/09/07   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci
2008/12/04 - 2009/01/25   Mojmír Preclík, Miroslav Homola
2008/12/11 17:00   Stamicovo kvarteto s Františkem Malým
2009/01 - 2009/02   Jaroslav Šerých: Srovnání
2009/02/05 - 2009/04/13   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
2009/02/19 - 2009/04/13   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
2009/04/23 - 2009/06/14   Iva Mašínová: Potichu
2009/04/23 - 2009/06/14   Monika Havlíčková: Hippodrom
2009/06/25 - 2009/09/13   Petr Kvíčala: Výstava jednoho obrazu (z cyklu Sváteční ubrusy pro všední den)
2009/06/25 - 2009/09/13   Sdružení výtvarných umělců moravských
2009/06/25 - 2009/09/13   SVUM
2009/09/24 - 2009/11/15   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
2009/10/01 - 2009/11/15   Jitka Válová: Hudba - Lité kresby na hudební motivy
2009/10/08   Beseda s B. Šlapetovou a L. Rittsteinem
2009/11/26 - 2010/01/10   Josef Čapek: Země a lidé
2009/12/10 - 2010/01/10   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
2010/01/30 - 2010/04/18   August Švagrovský a jeho sbírka
2010/05/06 - 2010/08/29   Antonín Slavíček 1870 - 1910
2010/09/09 - 2010/10/03   Miroslav Machotka: Fotografie
2010/09/09 - 2010/10/24   Otakar Slavík: Barvou o život
2010/09/09 - 2010/10/24   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
2010/10/07 - 2010/10/24   Olga Vaicová: Vodou a zemí
2010/11/04 - 2010/12/05   Eva Brodská: Krajina obzoru
2010/11/04 - 2010/12/05   Jan Brodský: Krajina inspirace
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Obrazy a sochy, Eva Brodská: Gobelíny, Jan Brodský: Fotografie
2010/11/04 - 2010/12/05   Jiří Brodský: Prosté motivy
2010/12/17 - 2011/02/06   Mariana Alasseur: Říp
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
2011/02/24 - 2011/04/17   Šperky vyprávějí příběhy
2011/04/05 - 2011/04/17   Pocta Olze Čechové
2011/04/28 - 2011/06/05   Daniela Vinopalová: Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...
2011/04/28 - 2011/06/13   Jiří Kubový: Ve vzduchu
2011/06/23 - 2011/09/04   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
2011/06/23 - 2011/09/04   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
2011/09/15 - 2011/10/09   Jiří Němec: Ornagramy
2011/09/15 - 2011/10/30   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
2011/10/11 - 2011/11/27   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
2011/10/13   Můj otec Kamil Lhoták. Beseda s Kamilem Lhotákem ml.
2011/11/10 - 2012/01/22   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci
2011/11/29 - 2012/01/22   Pocta Miloši Saxlovi
2012/02/09 - 2012/03/04   Milada Poliánová: Malba na divoko
2012/02/09 - 2012/04/15   Ostrava! Ostrava! Nejen zlatá šedesátá ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2012/03/06 - 2012/04/15   Jitka Válová: Lilie
2012/04/26 - 2012/06/10   Jan Křížek: Síla znaku
2012/04/26 - 2012/06/17   Stanislav Malý: Ukryto před světem
2012/06/28 - 2012/07/29   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici / Back then in the East, back then in Roudnice
2012/06/28 - 2012/09/16   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu
2012/08/02 - 2012/09/02   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
2012/10/04 - 2012/11/18   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti
2012/11/29 - 2012/12/09   Jan Padyšák: Šum
2012/11/30 - 2013/01/27   Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb, Nepraš)
2012/12/13 - 2013/01/27   Výstava jednoho obrazu / Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
2013/02/14 - 2013/04/01   Marie Filippovová: Pro toto místo
2013/02/14 - 2013/04/01   Petr Helbich: Sudkův asistent
2013/04/11 - 2013/06/02   Adéla Ducháčková: Květy a jiné světy
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět: Konstruktivní tendence šedesátých let
2013/06/13 - 2013/09/15   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky
2013/07/04 - 2013/08/25   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
2013/08/29 - 2013/09/15   Petr Randák: Polabí z ptačí perspektivy
2013/10/03 - 2013/12/01   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
2013/10/03 - 2013/12/01   Jan Šafránek: Na cestě
2013/12/12 - 2014/02/16   František Kobliha: Básně noci
2013/12/12 - 2014/02/16   Ivan Ouhel: Tutti colori
2014/02/27 - 2014/03/30   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti
2014/02/27 - 2014/03/30   Otto Placht: Brány vnímání
2014/04/10 - 2014/06/15   V.K.N.
2014/06/26 - 2014/09/14   Baladické světy Jaroslava Panušky
2014/06/26 - 2014/09/14   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici (150 let od jeho vzniku)
2014/09/25 - 2014/11/16   František Hodonský: Dřevořezy
2014/09/25 - 2014/11/16   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
2014/11/27 - 2015/01/18   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
2014/11/27 - 2015/01/18   Romantismus na severu Čech
2015/01/12 -   Kurt Gebauer: Plavkyně pod klenbou
2015/01/29 - 2015/03/15   Architekt Jan Sokol
2015/01/29 - 2015/03/15   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
2015/03/26 - 2015/05/17   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
2015/03/26 - 2015/05/24   Vzdálení pozorovatelé
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha
2015/10/15 - 2015/11/22   Eva Brodská: Potichu
2015/10/15 - 2015/11/22   Jiří John: Ve vrstvách
2015/12/03 - 2016/01/17   S Miroslavem Šaškem kolem světa
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2016/02/11 - 2016/04/10   Pavel Mrkus: Jindy
2016/02/11 - 2016/04/10   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
2016/04/21 - 2016/06/05   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
2016/04/21 - 2016/06/12   Jan Hendrych, Rastislav Jacko: Učitel a žák II
2016/06/23 - 2016/09/12   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
2016/06/23 - 2016/09/18   Antonín Hudeček a Okoř
2016/09/29 - 2016/11/27   Pole rezonance: Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda
2016/09/29 - 2016/11/27   Štefan Papčo: Kumulace
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
2016/12/08 - 2017/02/12   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
2017/02/23 - 2017/04/16   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone
2017/04/27 - 2017/05/01   Sol LeWitt, Christian Huber-Rodier
2017/04/27 - 2017/06/18   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
2017/05/02 - 2017/06/11   Jan Vičar: Dívka a trn
2017/06/12 - 2017/06/18   Křížem krážem: Výstava ZUŠ v Roudnici nad Labem
2017/06/29 - 2017/09/03   Otakar Slavík: Těla
2017/06/29 - 2017/09/10   Jan Štursa: Dar nebes a země
2017/09/05 - 2017/09/10   Pod širým nebem
2017/09/21 - 2017/11/19   Miloš Michálek: Záznamy
2017/09/21 - 2017/11/26   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
2017/11/20 - 2017/11/26   Bedřich Dlouhý: Reminiscence
2017/12/07 - 2018/01/14   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty
2017/12/07 - 2018/02/11   Vdovy S. Sekal Slavík Sýkora
2017/12/07 - 2018/04/15   Břetislav Malý: ReVize
2018/01/16 - 2018/02/11   Ateliér prostor S: Experimentální architektura studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v
2018/04/26 - 2018/06/03   Cubr - Hrubý - Pokorný
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968
2018/06/21 - 2018/09/02   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
2018/06/21 - 2018/09/09   Národ sobě
2018/09/03 - 2018/09/09   A3V: Letní krajina
2018/09/20 - 2018/11/25   Antonín Heythum - scénograf, architekt, designér
2018/09/20 - 2018/11/25   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
2018/09/21 - 2019/02/17   Intervence #11 - František Skála: Kostel v domě
2018/12/06 - 2019/02/10   Mikuláš Medek
2018/12/06 - 2019/02/10   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
2018/12/06 - 2019/02/10   ReVize: Peter Fabo
2019/01/24   Přednáška o životě a díle Mikuláše Medka
2019/02/21 - 2019/04/28   Ondřej Vicena: Ateliér duše
2019/02/21 - 2019/05/05   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
2019/05/16 - 2019/07/14   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
2019/05/16 - 2019/07/14   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
2019/07/25 - 2019/10/20   UB 12 - z našich sbírek
2019/07/25 - 2019/10/27   Ludvík Kuba (1863-1956)
2019/10/21 - 2019/10/28   A3V: Poznávání známého
2019/11/07 - 2020/02/09   Anežka Hošková: ReVize
2019/11/07 - 2020/02/09   Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2019/11/07 - 2020/02/09   Michaela Thelenová: Přes kopec
2020/02/20 - 2020/05/03   Jaroslav J. Alt: Akvarely
2020/02/20 - 2020/05/10   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar
2020/06/08 - 2020/08/22   Monika Žáková: Ozvěny fragility
2020/09/04 - 2020/10/25   Odvrácená tvář humoru: Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU
2020/09/04 - 2020/11/01   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze
2020/11/13 - 2021/01/17   Karolína Rossí: Ve světě džinů
2020/11/13 - 2021/01/17   ReVize: Jakub Tajovský
2020/11/13 - 2021/01/17   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
2021/01/29 - 2021/04/11   Kryštof Strejc: DHL Joe
2021/01/29 - 2021/06/13   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost
2021/04/30 - 2021/08/08   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
2021/06/25 - 2021/10/31   Zbyšek Sion: Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let
2021/08/10 - 2021/10/24   Josef Liesler: Doba válečná
2021/11/12 - 2022/01/30   Jan Jiří Heinsch: Ve službách jezuitů
2021/11/12 - 2022/01/30   Martin Mrkva: Ex tenebris
2021/11/12 - 2022/01/30   Martin Skalický: Torzo
2022/02/11 - 2022/04/17   Bohumil Južnič: Design v kovu
2022/02/11 - 2022/04/24   Vladimír Véla: Horizont konkrétna
2022/05/06 - 2022/07/17   Hynek Alt: Tomorrow Never Knows
2022/05/06 - 2022/07/17   Tomáš Spevák: Game
2022/07/29 - 2022/10/23   Viktor Kopasz: Destilace fragmentů
2022/07/29 - 2022/10/30   Folklore Is Not Dead
2022/11/15 - 2023/02/12   Jan Boháč, Anna Ročňová: Past
2022/11/15 - 2023/02/12   Učitel a žák
2023/04/14 - 2023/05/21   Nikola Kopp Lourková: Fulica
2023/04/14 - 2023/05/28   Akvizice 2000: Hodnota přátelství
2023/05/22 - 2023/05/28   Výstava prací žáků ZUŠ v Roudnici nad Labem
2023/06/16 - 2023/10/22   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění
2023/11/10 - 2024/02/11   Petr Stanický: Místa paměti ​/ Rozhraní
2023/11/10 - 2024/02/11   Samuel Paučo: Hlubina
stálá expozice   Stálá expozice
stálá expozice   Stálá expozice českého moderního umění od konce 19. stol. do současnosti

Galerie moderního umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1966   Antonín Hudeček
  1967   Bertil Berg
  1967   Eva Brodská: Tapiserie
  1968   Miloš Jiránek
  1969   Jan Konůpek: Kresby
  1969   Jiří John: Obrazy z let 1962-69
  1972   Li Ki Sun Bejčková
  1973   Kamil Lhoták
  1974   Jiří John: Poslední obrazy
  1974   M. A. Bazovský ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně
  1976   Karel Souček: Ilustrace, kresby
  1976   Poetické období v díle Arnošta Folprechta (Pastely a kresby 1923 - 1935)
  1979   Stanislav Hanzík
  1981   Josef Šíma
  1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
  1983   František Hora: Výběr z životního díla
  1983   Rykr
  1984   Josef Váchal: Dílo
  1985   František Hora: Výběr z životního díla
  1987   Tittelbach: Obrazy, kresby
  1988   Mikuláš Medek: Vybrané obrazy z let 1944 / 1974
  1990   František Tichý
  1990   Jan Kalous
  1990   Olga Karlíková: Obrazy, kresby
  1992   Jiří Toman fotograf
  1992   Václav Tikal
  1993   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
  1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958-1993
  1994   Bedřich Feuerstein
  1995   Rudolf Adámek
  1997   Jan Koblasa: Apokalypsa
  1997   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby
  1997   Michal Ranný: Kresby z let 1968 - 1981
  1997   Václav Boštík: Kresby z let 1962 - 1981
  1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let
  1998   Jiří Mědílek: Obrazy
  1998   Jiří Valenta: Fotografie / Fotografien
  1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
  1998   Ludmila Jandová: Obrazy
  1999   František Bílek: Grafika, kresba
  1999   Jan Křížek
  1999   Radek Brož: Znovusetkávání
  2000   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999
  2001   František Dvořák: Obrazy
  2001   Michal Šarše: Sochy - reliéfy
  2002   Rudolf Volráb
  2003   Luděk Pešek (Životní dílo)
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla
  2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
  2004   Vladimír Kopecký: Obrazy
  2004   Vladimír Pokorný: Fotografie
  2005   Karel Vaca: Obrazy scénografie plakáty (1919 - 1989)
  2005   Marie Blabolilová: Malba a grafika
  2005   Petr Veselý
  2005   Petr Veselý: Pokoje
  2006   Isabela Fárová: Díla z let 1983 2006
  2006   Martin Kuriš (Martin Kuriš jde do skončení studií...)
  2006   Štěpán Grygar: Fotografie
  2006   Večer tříkrálový (Eva Brodská - scénografie)
  2007   Himalayas (Fotografie Jaroslava Poncara)
  2007   Jasan Zoubek
  2007   Jiří Kornatovský
  2007   Lubomír Fuxa: Fotografie / Photographs
  2007   Václav Cigler
  2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
  2008   Jan Hrubý: Grafika
  2008   Jan Hrubý: Grafika / Grafik
  2008   Jiří Šindler: Od písma k obrazu
  2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
  2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
  2009   Iva Mašínová: Potichu
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
  2009   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
  2009   Monika Havlíčková: Hippodrom (Sochy a kresby)
  2009   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
  2009   Petr Kvíčala: Výstava jednoho obrazu (Z cyklu Sváteční ubrusy pro všední den)
  2010   Antonín Slavíček (1870-1910)
  2010   Eva Brodská
  2010   Eva Brodská: Krajina obzoru
  2010   Hans Hesse: Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem / Der Passionszyklus aus der Marienkirche in Raudnitz
  2010   Jan Brodský
  2010   Jan Brodský: Krajina inspirace
  2010   Jiří Brodský: Prosté motivy
  2010   Josef Čapek: Země a lidé
  2010   Mariana Alasseur: Říp
  2010   Miroslav Machotka: Fotografie
  2010   Olga Vaicová: Vodou a zemí
  2010   Otakar Slavík: Barvou o život
  2011   Daniela Vinopalová
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
  2011   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
  2011   Jiří Kubový: Ve vzduchu
  2011   Jiří Němec: Ornagramy mojí zahrady
  2011   Kamil Lhoták ve sbírkách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
  2011   Pocta Miloši Saxlovi
  2011   Pocta Olze Čechové
  2011   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
  2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
  2012   Charles Sawyer: Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici
  2012   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012
  2012   Jan Křížek: Síla znaku
  2012   Jan Padyšák: Šum
  2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
  2012   Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
  2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
  2013   Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy
  2013   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
  2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
  2013   František Kobliha: Básně noci
  2013   Ivan Ouhel: Tutti colori
  2013   Jan Šafránek: Na cestě
  2013   Marie Filippovová: Pro toto místo
  2013   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky
  2013   Petr Helbich: Sudkův asistent
  2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
  2014   František Hodonský: Dřevořezy
  2014   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti
  2014   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
  2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
  2014   V. K. N.
  2015   Architekt Jan Sokol
  2015   Eva Brodská: Potichu
  2015   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
  2015   Jiří John: Ve vrstvách
  2015   Kurt Gebauer: Plavkyně pod klenbou
  2015   S Miroslavem Šaškem kolem světa
  2016   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
  2016   Pavel Mrkus: Jindy / Another Time
  2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
  2016   Štefan Papčo: Kumulace
  2016   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
  2017   Bedřich Dlouhý: Reminiscence
  2017   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty
  2017   Jan Štursa: Dar nebes a země
  2017   Jan Vičar: Dívka a trn
  2017   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
  2017   Miloš Michálek: Záznamy
  2017   Otakar Slavík: Těla
  2018   Antonín Heythum (Scénograf, architekt, designér)
  2018   Břetislav Malý: ReVize
  2018   Mikuláš Medek
  2018   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
  2018   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
  2018   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
  2018   Peter Fabo: ReVize
  2019   Ludvík Kuba (1863-1956)
  2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
  2019   Ondřej Vicena: Ateliér duše
  2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
  2019   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
  2020   Antonín Slavíček: Průvodce expozicí
  2020   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze
  2020   Jakub Tajovský: Sousoší
  2020   Jaroslav J. Alt: Akvarely
  2020   Karolína Rossí: Ve světě džinů
  2020   Monika Žáková: Ozvěny fragility
  2020   ReVize: Anežka Hošková
  2020   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar
  2021   Jan Jiří Heinsch: Ve službách jezuitů
  2021   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
  2021   Kryštof Strejc: DHL Joe
  2021   Martin Mrkva: Ex tenebris
  2021   Martin Skalický: Torzo
  2021   Pohledy do sbírek: Josef Liesler (Doba válečná)
  2021   Zbyšek Sion: Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let
  2022   Bohumil Južnič: Design v kovu
  2022   Hynek Alt: Tomorrow Never Knows
  2022   Tomáš Spevák: Game
  2022   Viktor Kopasz: Destilace fragmentů
  2022   Vladimír Véla: Horizont konkrétna
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
  1971   Restaurování uměleckých děl na území Středočeského kraje
  1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
  1972   Ivo Gil, Pavel Štecha, Markéta Luskačová: Fotografie
  1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
  1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
  1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
  1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
  1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
  1993   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty)
  1993   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě
  1994   Povídej mi pohádku
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
  1999   Prozařování
  2000   alfa 2000 omega
  2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
  2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design
  2002   Poezie magického realismu
  2004   Stopy paměti
  2005   Prostor a čas
  2006   Doteky země
  2006   Příští stanice Arkádia / Nächste Station Arkadien
  2006   Renáta Fučíková, Marie Lacigová: Ilustrace k českým a moravským pověstem
  2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
  2007   Světlo a stín
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
  2008   Mojmír Preclík, Richard Homola (Sochy a kresby z pozůstalosti, Z Preclíkovy chalupy v Kryštofově Údolí (2006 - 2008))
  2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
  2009   Sdružení výtvarných umělců moravských
  2010   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
  2011   Šperky vyprávějí příběhy
  2011   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
  2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
  2012   Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš)
  2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
  2014   Romantismus na severu Čech
  2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
  2015   Vzdálení pozorovatelé / Distant Observers
  2016   Antonín Hudeček a Okoř
  2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
  2016   Jan Hendrych, Rastislav Jacko (Učitel a žák II)
  2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
  2016   Pole rezonance (Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda)
  2017   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
  2017   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone
  2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora)
  2018   Cubr - Hrubý - Pokorný
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v
  2018   Národ sobě
  2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2019   UB 12 z našich sbírek
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
  2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
  2020   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
  2021   Koncepty zrcadlení / Concepts of Mirroring
  2022   Folklore Is Not Dead
  2022   Jan Boháč, Anna Ročňová: Past
kniha
  published   title (subtitle)
  2006   Pohádka o marnotratném krejčím (napsal, nakreslil a namaloval Martin Kuriš)
  2007   Jiří Korec
  2008   August Švagrovský a jeho sbírka
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 2
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1968   Alexej Glebovič Smirnov
  1969   Jan Konůpek: Kresby
  1969   Jiří John: Obrazy z let 1962-69
  1976   Zasloužilý umělec Josef Sudek: Průřez fotografickou tvorbou
  1980   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech
  1983   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
  1984   Josef Váchal (1884-1869) (zasloužilý umělec, k 100. výročí narození)
  1987   Vojtěch Tittelbach: Obrazy
  1987   Zdeněk Tůma: Obrazy a kresby (1907 - 1943, k 80. výročí narození)
  1988   Jaroslav Šerých: Obrazy, měděné desky, litografie
  1988   Mikuláš Medek 1926 - 1974
  1989   Karel Malich ((Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem))
  1990   Olga Karlíková: Obrazy a kresby
  1992   Jiří Toman: Fotografie, koláže
  1992   Josef Florián: Dobré Dílo
  1992   Milan Grygar: Kresby
  1992   Václav Tikal: Obrazy - kresby (1906 - 1965)
  1992   Vojtěch Preissig (1873 - 1944)
  1993   Jiří Nepasický: Obrazy, kresby, grafika z let 1962-1992
  1993   Václav Tikal 1906-1965
  1993   Zbyšek Sion: Obrazy 1958 - 1993
  1994   Miloš Ševčík
  1994   Oeuvres par Bedřich Feuerstein
  1994   Václav Sokol: Kresby
  1995   Jiří Bartůněk: Obrazy 1993 - 1994
  1995   Rudolf Adámek (1882 - 1953)
  1995   Stanislav Podhrázský
  1996   Josef Wagner: Kresby a sochy
  1996   Miloslav Moucha: Pastely - dřevoryty
  1997   Jaroslav Dostál: Obrazy 1946-96
  1997   Jaroslav Prášil: Obrazy, šperky, grafiky
  1997   Jiří Schmidt: Obrazy - kresby
  1997   Radek Brož: Obrazy - monotypy - objekty
  1998   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950
  1998   Jiří Mědílek: Obrazy
  1998   Jiří Valenta: Fotografie (1936 - 1991)
  1998   Květa Pacovská: Šedesátá léta / 60's by Květa Pacovská
  1998   Ludmila Jandová: Obrazy a koláže
  1999   Jan Křížek /1919 - 1985/ : Kresby, sochy, keramika
  1999   Zdeněk Burian: Pravěk a jiné obrázky
  2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90.výročí galerie)
  2000   Miroslav Machotka: Fotografie z let 1981-1999
  2000   Václav Vaculovič: Ponorná řeka (obrazy a monotypy z let 1995 - 1999)
  2001   Daisy Mrázková: Dětem
  2001   František Dvořák: Obrazy
  2001   František Dvořák: Obrazy
  2001   František Dvořák: Obrazy
  2001   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby
  2001   Jiří Samek: Grafika
  2001   Josef Drapell: Obrazy z Čech 1996 - 1999
  2001   Muž cesty Michal Šarše: Sochy - reliéfy
  2002   František Dvořák: Kresby
  2002   Jiří Kučera: Vzdálené město
  2002   Jiří Samek: Grafika
  2002   Jiří Šalamoun
  2002   Rudolf Volráb (1933-1969)
  2002   Rudolf Volráb: Životní dílo
  2002   Václav Vokráčka: Fotografie
  2003   Luděk Pešek: Obrazy, kresby, grafika
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla (Výstava pastelů)
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla ((výstava pastelů))
  2004   František Tichý: Pařížské období
  2004   Jan Brodský: Když nastává odliv (fotografie)
  2004   Jaroslava Severová: Vrstvy / Layers
  2004   Vladimír Pokorný: Fotografie
  2004   Zdeněk Seydl dětem
  2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled
  2005   Karel Vaca: Obrazy - scénografie - plakáty (1919 - 1989)
  2005   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika
  2005   Marie Blabolilová: Obrazy - grafika
  2005   Petr Veselý: Pokoje - výběr prací 1986-2005
  2006   Isabela Fárová. Díla z let 1983-2006
  2006   Štěpán Grygar: Fotografie
  2006   Večer tříkrálový (Eva Brodská - scénografie)
  2007   České středohoří / fotografie Jaroslava Poncara
  2007   Himalayas / Fotografie Jaroslava Poncara
  2007   Jiří Korec: Sochy a medaile
  2007   Jiří Kornatovský: Kresby
  2007   Lubomír Fuxa: Fotografie ke Kytici Karla Jaromíra Erbena
  2007   Tomáš Paul: Erotikon slovem i obrazem
  2007   Václav Cigler: Kresby
  2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
  2008   Jan Hrubý: Grafika
  2008   Jiří Šindler: Od písma k obrazu
  2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
  2009   František Ronovský: Vzpomínky 1965 - 1970
  2009   Iva Mašínová: Potichu (obrazové fotografie z let 2007 - 2008)
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
  2009   Josef Čapek - Země a lidé
  2009   Miloš Ševčík: Chvění
  2009   Monika Havlíčková: Hippodrom (sochy a kresby)
  2009   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
  2010   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2010   August Švagrovský a jeho sbírka
  2010   Mariana Alasseur: Říp
  2010   Miroslav Machotka: Fotografie
  2011   Daniela Vinopalová: Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
  2011   František Kaván: Hvězda Mařákovy školy
  2011   Jiří Kubový: Ve vzduchu
  2011   Jiří Němec: Ornagramy
  2011   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci
  2011   Pocta Miloši Saxlovi (Vzpomínkový večer)
  2011   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
  2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
  2012   Charles Sawyer: Back then in the East, back then in Roudnice / Tenkrát na Východě, tenkrát v Roudnici
  2012   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti (Site-specific instalace a ohlédnutí)
  2012   Jan Křížek: Síla znaku
  2012   Jan Padyšák: Šum
  2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu
  2012   Otazníky kolem mariánského obrazu z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
  2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
  2013   Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy
  2013   Čestmír Suška: Plameny v negativu a rezavé tisky
  2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic / Unlimited Space
  2013   František Kobliha: Básně noci
  2013   Ivan Ouhel: Tutti colori
  2013   Jan Šafránek: Na cestě
  2013   Marie Filippovová: Pro toto místo
  2013   Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon, do Indie a zpátky
  2013   Petr Helbich: Sudkův asistent
  2014   Baladické světy Jaroslava Panušky
  2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
  2014   František Hodonský: Dřevořezy
  2014   Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku)
  2014   Otto Placht: Brány vnímání
  2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
  2014   V.K.N. (k poctě Vratislava Karla Nováka)
  2015   Architekt Jan Sokol
  2015   Eva Brodská: Potichu
  2015   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
  2015   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
  2016   Antonín Hudeček a Okoř
  2016   Jiří Brodský: Restaurátorské práce / inspirace
  2016   Jiří John: Ve vrstvách
  2016   Pavel Mrkus: Jindy
  2016   S Miroslavem Šaškem kolem světa
  2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
  2016   Štefan Papčo: Kumulace
  2016   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
  2017   Jan Činčera: Ayersova skála a jiné objekty
  2017   Jan Štursa: Dar nebes a země
  2017   Jan Vičar: Dívka a trn
  2017   Kateřina Štenclová: Světlo barvy II
  2017   Miloš Michálek: Záznamy
  2017   Otakar Slavík: Těla
  2018   Antonín Heythum - scénograf, architekt, designér
  2018   Mikuláš Medek
  2018   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
  2018   Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula
  2018   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
  2019   Ateliér Duše O. Vicena
  2019   Ludvík Kuba (1863-1956)
  2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
  2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
  2019   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
  2020   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze
  2020   Jaroslav J. Alt: Akvarely
  2020   Karolína Rossí: Ve světě džinů
  2020   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar
  2021   Jan Jiří Heinsch: Ve službách jezuitů
  2021   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
  2021   Martin Mrkva: Ex tenebris
  2021   Zbyšek Sion: Výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let
  2022   Bohumil Južnič: Design v kovu
  2022   Hynek Alt: Tomorrow Never Knows
  2022   Tomáš Spevák: Game
  2022   Viktor Kopasz: Destilace fragmentů
  2022   Vladimír Véla: Horizont konkrétna
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy
  1989   Popis jednoho zápasu: Česká výtvarná avantgarda 80. let
  1989   Skupina Ra
  1993   Jan Benda / Purkyně - Spolek pracovníků v umění a ve vědě
  1994   Roudnice v proměnách staletí
  1994   UB 12
  1995   Starozákonní motivy v českém moderním umění
  1996   Anežka Kovalová, Miroslav Koval
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
  2000   Alfa 2000 omega
  2002   Poezie magického realismu
  2004   Stopy paměti
  2005   Prostor a čas
  2006   Doteky země
  2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
  2007   Světlo a stín
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
  2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
  2009   Beseda s B. Šlapetovou a L. Rittsteinem
  2009   Sdružení výtvarných umělců moravských (Z volného cyklu Regionální galerie)
  2010   Jiří Brodský: Obrazy a sochy, Eva Brodská: Gobelíny, Jan Brodský: Fotografie
  2010   Otakar Slavík: Barvou o život, Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
  2011   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
  2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
  2012   Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš)
  2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let)
  2014   Romantismus na severu Čech
  2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
  2015   Vzdálení pozorovatelé
  2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
  2016   Jan Hendrych, Rastislav Jacko: Učitel a žák II
  2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
  2016   Pole rezonance (Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda)
  2017   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Bytosti
  2017   Pavel Kopřiva, Jiří Černický: War Zone
  2017   Sol LeWitt, Christian Huber-Rodier
  2017   Vdovy S (Sekal, Slavík, Sýkora)
  2018   Cubr - Hrubý - Pokorný
  2018   Jaro (Československá výtvarná scéna 1966 - 1968)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v
  2018   Národ sobě
  2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  2019   UB 12 z našich sbírek
  2019   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole / Light Field
  2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
  2021   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost
  2021   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
  2022   Folklore Is Not Dead
  2022   Jan Boháč, Anna Ročňová: Past
  2022   Učitel a žák
  2023   Hérakleitův princip: Sto let uhlí v českém umění
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2013   Esther Stocker: Prostor bez hranic, 2013
  2013   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012 (tři zvyšující se horizonty, výška 118 cm, 214,5 cm, 358,5 cm)
  nedatováno   Miroslav Machotka: Bez názvu, 1999
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2012   Jitka Válová: Lilie
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedat.   Galerie Roudnice
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting 1875-1911
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   Mojmír Preclík, Richard Homola
parte
  published   title (subtitle)
  1992   Miloš Saxl (ředitel galerie v Roudnici n. L. v letech 1958 - 1981, výtvarný teoretik a malíř)
PF
  published   title (subtitle)
  2009   P. F. 2010 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
  2012   PF 2013 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
  2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
  2019   PF 2020
plakát
  published   title (subtitle)
  2015   Eva Brodská: Potichu
  2015   Jiří John: Ve vrstvách
  2019   Václav Jíra: Poezie z kovošrotu
  2019   Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
  2022   Hynek Alt: Tomorrow Never Knows
  2022   Tomáš Spevák: Game
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2008   Stamicovo Kvarteto s Františkem Malým
  2011   Můj otec Kamil Lhoták (Beseda s Kamilem Lhotákem ml.)
  2012   Koncert Vlachova kvarteta k 30. výročí založení (u příležitosti zahájení výstavy Jitka Válová: Lilie)
program
  published   title (subtitle)
  2011   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav 2011)
  2014   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Program výstav a doprovodných akcí únor / březen 2014)
  2018   Program výstav a doprovodných akcí (říjen / listopad / prosinec 2018)
  2018   Program výstav a doprovodných akcí (leden / únor / březen 2018)
  2018   Program výstav a doprovodných akcí (červenec / srpen / září 2018)
  2018   Program výstav a doprovodných akcí (duben / květen / červen 2018)
  2019   Program (říjen - listopad - prosinec 2019)
  2020   Program (leden-únor-březen 2020)
  2023   Galerie Roudnice (Výstavy 2023)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  2014   Baladické světy Jaroslava Panušky
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2007   Jan Hrubý: Grafika
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
  2017   Sol LeWitt, Christian Hubert-Rodier
  2018   Tisková zpráva k výstavě Pavla Voborník Kačírková / Nature in my Nature
vstupenka
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Galerie moderního umění Roudnice nad Labem (vstupenka poloviční)
výroční zpráva
  published   title (subtitle)
  2014   Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem za rok 2013
  nedat. (2016)   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Výroční zpráva za rok 2016)

Galerie moderního umění

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2001   Michal Šarše: Sochy - reliéfy
  2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
  2009   Iva Mašínová: Potichu
  2009   Jitka Válová: Hudba (Lité kresby na hudební motivy)
  2009   Miloš Ševčík: Chvění / Schwingungen
  2009   Monika Havlíčková: Hippodrom (Sochy a kresby)
  2009   Pavel Kopřiva: Vše je tak pomalé
  2010   Eva Brodská
  2010   Eva Brodská: Krajina obzoru
  2010   Jan Brodský
  2010   Jan Brodský: Krajina inspirace
  2010   Jiří Brodský: Prosté motivy
  2010   Mariana Alasseur: Říp
  2010   Miroslav Machotka: Fotografie
  2010   Olga Vaicová: Vodou a zemí
  2010   Otakar Slavík: Barvou o život
  2011   Daniela Vinopalová
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo
  2011   Pocta Miloši Saxlovi
  2011   Pocta Olze Čechové
  2011   Veronika Richterová: Nebezpečná laguna
  2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
  2012   Ivan Kafka: Míra snesitelnosti 2009-2012
  2012   Jan Křížek: Síla znaku
  2012   Milada Poliánová: Malba na divoko
  2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
  2013   Jan Šafránek: Na cestě
  2014   Lubomír Fuxa: Za světem III - Tušení přítomnosti
  2015   Architekt Jan Sokol
  2015   Ivana Hejduková: Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj
  2016   Štefan Papčo: Kumulace
  2016   Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou
  2018   Ondřej Basjuk: Diogenův syndrom
  2018   Pavla Voborník Kačírková: Nature in my Nature
  2019   Michaela Thelenová: Přes kopec
  2020   Dominik Lang: Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze
  2020   Jaroslav J. Alt: Akvarely
  2020   Monika Žáková: Ozvěny fragility
  2021   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
  2008   Mojmír Preclík, Richard Homola (Sochy a kresby z pozůstalosti, Z Preclíkovy chalupy v Kryštofově Údolí (2006 - 2008))
  2009   Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein: Přemístění
  2010   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70
  2011   Šperky vyprávějí příběhy
  2011   Učitel a žák: Jiří Sopko, Pavel Šmíd
  2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
  2016   Jana Krejzová, Kristýna Šormová: Raku a haiku
  2018   Cubr - Hrubý - Pokorný
  2022   Jan Boháč, Anna Ročňová: Past

Galerie moderního umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1994   Přírůstky za poslední období
  1998   Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
  2003   Válka s multigalerií (Centralizace galerií v Ústeckém kraji zatím odvrácena)
  2005   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
  2012   Ukryto před světem
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1997   Jan Koblasa: Apokalypsa
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
obálka
  published   title (subtitle)
  nedat   Obálka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
PF
  published   title (subtitle)
  2007   PF 2008 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie moderního umění

person   born from - to, notes
Deverová Magdalena   30. 7. 1983     2011 - ????, kurátorka
Divina Miroslav   1984     ???? - ????
Herna Tomáš         ???? - ????
Hlaváčková Miroslava   8. 5. 1942     1970 - ????, odborná pracovnice, od r. 1990 ředitelka
Mazáčová Petra   1985     ???? - ????, kurátorka
Pokorný Vladimír   24. 2. 1923     1976 - 2003, externí zaměstnanec galerie, kurátor výstav
Potůčková Alena   19. 3. 1953     ???? - ????, ředitelka
Saxl Miloš   11. 5. 1921     1965 - 1981, ředitel
Ševčíková-Jandová Dana         ???? - ????
Škvára Jan   12. 8. 1933     ???? - ????
Švec Kabrlová Lucie         ???? - ????
Švestka Martin   1963     ???? - ????, spolupráce (po r. 1999)

Galerie moderního umění

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1965   Severočeští výtvarníci
  1979   MIloš Jiránek a roudnická galerie (Zprávy z krajů)
  2012   Pocta Miloši Saxlovi
  2018   Každý se odněkud vrací
  2018   Stále nacpaná fajfka Antonína Slavíčka
  2020   Poesie a život (Rozhovor)

Galerie moderního umění

person   born
Adamec Vojtěch   4. 7. 1933    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brodská Eva   23. 3. 1937    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Doležal František   28. 7. 1910    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Famíra Emanuel   15. 11. 1900    
Fára Libor   12. 9. 1925    
Gabriel Josef   2. 6. 1902    
Chalupa František   8. 10. 1828    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Judl Stanislav   9. 8. 1951    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kubový Jiří   26. 5. 1950    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lebeda Otakar   8. 5. 1877    
Lenhart Jindřich   6. 4. 1878    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Markup Václav   10. 9. 1904    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Merta Jan   4. 12. 1952    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mrázek Jiří   22. 4. 1920    
Mrázková Daisy   5. 5. 1923    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pešek Luděk   26. 4. 1919    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Plocek Vilém   25. 12. 1905    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Rykr Václav   9. 5. 1927    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Saxl Miloš   11. 5. 1921    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Stritzko Otto   2. 2. 1908    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Špála Václav   24. 8. 1885    
Štorek František   3. 7. 1933    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zlín Machálek Karel   23. 7. 1937    
Žáček Josef   26. 5. 1951