Československá fotografie, časopis

person, born
Jírů Václav, 31. 7. 1910
Taichman Zdeněk,
Tausk Petr, 24. 1. 1927
Tesárek Vlastimil,