Ústav stavebníctva a a architektúry SAV

person, born
Thurzo Igor, 15. 8. 1933
Zalčík Tibor, 3. 2. 1927