Střední umělecko-průmyslová škola kamenická a sochařská (1963-1965)

person, born
Bílek Michael, 22. 10. 1942
Jilemnická Ellen, 6. 2. 1946
Jilemnický Ivan, 23. 5. 1944