Střední umělecko-průmyslová škola kamenická a sochařská (1963-1965)

institution, city, address
Průmyslová škola pro dobývání a zpracování kamene (1966), Hořice (Jičín), _