Vydavatelství a nakladatelství Novinář

year of establishment: 1966
year of termination: 1990
city: Praha
address: _

notes:
Nakladatelství zaměřené na odbornou novinářskou literaturu, literaturu faktu a na beletrii zahrnující především žánry umělecké publicistiky a oddychovou četbu
Vývoj názvu: Vydavatelství Československý novinář (1966–1969); Vydavatelství a nakladatelství Novinář (1969–1990)