Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Bořivoj Borovský
1983   Jiří Voves: Obrazy, kresby, grafika
1989   Eva Mansfeldová: Obrazy
1991   Veronika Richterová: Kostry v obrazech
2012   Eva Brodská: Opět (v Makrokoulích)
2012   ŠEIN/RARERIRORVRI
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Žena v umění
1986   Jindřiška Singhová: Tapiserie, Ondrej Bielak: Reliéfy ve dřevě
1988   Hora, Klas, Krajčovičová 88
1990   Klacky (Drahokoupil, Sainer, Smažilová, Uhlíř)
2007   Across Art and Science / Mezi Uměním a Vědou
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1979   Jan Ságl: Fotografie
1981   Jaromír Zoul: Obrazy, kresby
1982   Jiří Mrázek (Výstava obrazů)
1983   Eva Brodská: Gobeliny, kresby
1984   Jiří Toman: Hry a přání
1985   Milena Nečásková: Obrazy
1985   Aleš Veselý: Kresby malbou
1985   Karel Peřina: Obrazy a kresby
1985   Michal Resl: Fotografie
1986   František Doležal: Máchovské variace
1987   Miroslav Šnajdr st: Kresby a obrazy
1988   Juraj Bartusz: Kresby a obrazy
1988   Poslední obrazy Jiřího Kalouska
1988   Juraj Bartusz
1989   Lubomír Přibyl: Grafika
1989   Zvu Vás na zahájení své výstavy v Ústavu makromolekulární chemie ...
1990   Josef Hampl: Dopisy
1991   Šumava v obrazech Blanky Mánkové
1993   František Šorm
1995   Hanka Poislová: kresby
1995   Josef Petr - Kresby
1996   Martin Péč: Mrtvé tělo na zapomenutém místě
1996   Daniel Václavík - Tapiserie
1996   Tomáš Coufal: Práce školní
1997   Lucie Tatarová: Litografie, sochy
1997   Veronika Zapletalová: Krajinky
1997   Stanislava Konvalinková: Pocitovky
1998   Utkání s kaligrafií
1998   Hanuš Lamr: Cihelna
1999   Milan Kohout - Obrazy
1999   Mrtvá morčata a jiné kresby
2000   Slove hectizm
2000   Kurt Gebauer - Bílá Bílá hora
2000   Gobelíny Libuše Wrbikové
2001   Vojtěch Richtrmoc: Box
2001   Vlastimil Hotař: Matematika jako nástroj umění
2001   Dagmar Šubrtová - Bílé stopy
2001   Marcel Mochal: La Bele Feroniere
2002   Kája Saudek: Pokusy o kresbičky & omalovánky
2002   Marie Hlad: Zachraň se kdo můžeš
2003   Noa Treister: Fold
2004   Katrin Zuzaková: kresby ze života
2006   Zdeňka Řezáčová: Regenerace
2006   Adam a Eva
2007   René Tydlitát: Petřiny 2003
2007   Matyas Chochola: Houmlesprojekt
2008   Čching ťin / Prosím, vstupte
2009   Petr Cempírek
2009   Viktor Špaček: Zmínky a případky
2010   Tereza Višinková: V souběžné linii
2011   Rudolf Samohejl: Pohledy
2012   RARERIRORVRI
2013   Stanislav Karoli
2018   Pavla Aubrechtová a Vladimír Gebauer: Tak blízko, tak daleko
Book
published, title (subtitle)
1976   Tematika 15. mikrosymposia v obrazech
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1981   Jaroslav Alt ml., Jiří Třeštík: Obrazy, kresby, grafika, keramika
1981   Devět textilních výtvarníků
1986   Lenka Vilhelmová, Petr Hejný: Grafika, obrazy, plastiky
1987   Marta Drozdová: Keramika, Jana Lochovská: Grafika
1988   Výstava obrazů a řezeb Noemi a Luďka Rejchrtových
1990   Klacky
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1993   Typografie a knižní vazba
1993   Šel, Tefr, Kybast
1994   ZUŠ Radimová
1994   Klub výtvarníků Corpus
1995   Výstava: obrazy, keramika
1996   Kuno: Bombs for the World
1996   Výstava prací dětí a mládeže Člověk
1997   Pozvánka na výstavu prací dětí a mládeže
2000   Žně, únor bílý - Pole sílí
2000   Práce studentů a pedagogů malířského a sochařského atelieru
2002   Naše květiny
2002   Ilona Staňková: Kresby, Bohuslav Škorpil: Fotografie
2005   Caroline Gillot, Filomena Borecká: IndiviDUEL
2006   Zážitek nebo obrázek
Text
published, title (subtitle)
1989   Jiří Hůla: Sbírky
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
2002   Naše květiny
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1995   Oldřich Jirka, Jiří Jirka: Grafika
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)