Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2010   Rovnoběžky a průsečíky
2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2008   Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
2012   Proměnlivé struktury
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2005   PF 2006 (Geofyzikální ústav AV ČR, Praha)
2006   PF 2007
Email
published, title (subtitle)
2001   Vážený pane, v zatím posledním čísle...
WWW
published, title (subtitle)
  Galerie Geofyzikální ústav, AV ČR, v.v.i. (artlist.cz)