Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

institution, city, address
Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3