Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006, Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty